Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Efter 113 år: Aktiebolaget Ångpanneföreningen byter namn till ÅF AB

mån, 05/05/2008 - 14:18 CEST
Regulatory
För mer information:
Jonas Wiström, VD                                             070-608
12 20
Viktor Svensson, Informationschef                     070-657 20 26
 
Aktiebolaget Ångpanneföreningen har idag den 5 maj 2008 bytt namn
till ÅF AB.
 "Tiden är inne", säger Jonas Wiström, VD för ÅF."ÅF är idag ett minst lika känt varumärke som Ångpanneföreningen -
men speglar bättre det internationella och moderna tekniska
konsultföretag vi är idag. Det är därför vi byter namn", fortsätter
Wiström. "Genom att byta namn till ÅF behåller vi ändå kopplingen
till vår stolta historia", avslutar han.
 
Namnändringen skedde på eftermiddagen då Bolagsverket registrerade
ändringarna i bolagsordningen.
 
Årsstämman som hölls den 23 april 2008 beslutade att ändra
bolagsordningen, bland annat innebärande ändring av firma till ÅF AB.

Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files