Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

fre, 31/01/2014 - 12:33 CET

Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier i enlighet med beslut fattat av årsstämman 2013 för att motverka möjliga utspädningseffekter av 2013 års personalkonvertibel-program, verkställdes den 14 januari 2014.

Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier i enlighet med beslut fattat av årsstämman 2013 för att motverka möjliga utspädningseffekter av 2013 års personalkonvertibel-program, verkställdes den 14 januari 2014.

Före minskningen av aktiekapitalet uppgick antalet aktier till 39 486 135 och antalet röster till 53 966 019. Genom minskningen har antalet aktier och röster minskat med 383 650. Efter minskningen uppgår antalet aktier till 39 102 485 och antalet röster till 53 582 369.  


Related images