Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring i antal aktier och röster

fre, 28/02/2020 - 13:00 CET
Regulatory

Det åttonde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har genomförts under februari 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 165 441 st.

Före konverteringen:    Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336    A-aktier: 4 290 336
B-aktier:   107 883 792   B-aktier:   108 049 233
S:a aktier:   112 174 128   S:a aktier:   112 339 569
S:a röster:     150 787 152   S:a röster:     150 952 593


  

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 28 februari 2020 kl. 13:00.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

 

Related files