Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förlikningsavtal avslutar alla pågående rättsprocesser med Sino-Forest Corporation Litigation Trust

mån, 24/08/2020 - 07:00 CEST
Regulatory

Idag har ett förlikningsavtal ingåtts med Sino-Forest Corporation Litigation Trust (“SFC Litigation Trust”), vilket kommer att avsluta alla rättsprocesser som har initierats av SFC Litigation Trust mot ett flertal dotterbolag inom ÅF Pöyry AB, inklusive rättsprocessen i Singapore och alla andra uppskjutna rättsprocesser och skiljeförfaranden i ett flertal olika jurisdiktioner. Rättsprocesserna var kopplade till konsulttjänster från vissa direkt eller indirekta dotterbolag i Pöyry PLC till Sino-Forest Corporation (“SFC”) i perioden 2006 till 2011. SFC Litigation Trust skapades i december 2012 genom SFC’s insolvensförfarande i Kanada med syftet att rikta krav som SFC och/eller deras fordringsägare hade vid den tiden. Förlikningsavtalet har ingen materiell påverkan på ÅF Pöyry AB’s finansiella position.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef

070 292 6826

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti, 2020 kl. 07.00 CET.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files