Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förstärkning av scengolv på teater

tis, 27/01/2015 - 15:15 CET

ÅF in ett uppdrag från Intimanteatern i Stockholm som gick ut på att temporärt förstärka ett scengolv.

ÅF in ett uppdrag från Intimanteatern i Stockholm som gick ut på att temporärt förstärka ett scengolv.

I september 2014 fick ÅF in ett uppdrag från Intimanteatern i Stockholm som gick ut på att temporärt förstärka ett scengolv. Anledningen till uppdraget var en teateruppsättning där en av karaktärerna trillar ner i vatten.

På grund av osäker lastkapaciteten hos golvet, gjordes bedömningen att den utsatta delen av golvet behövde förstärkning. För teateruppsättningen fanns, till en början, ett önskemål på en pool som skulle rymma 100 m3 vatten på en yta av 100 m2. Volymen justerades dock ner ett par omgångar och hamnade till slut på ca 4 m3 på en yta om drygt 6 m2.

Poolens placering skulle vara på en cirkulär, tidigare roterbar del, av scengolvet. Under det aktuella golvpartiet finns betongbjälklag i två nivåer som den extra lasten skulle kunna fördelas ner till.

För ÅFs del innebar uppdraget att räkna på och föreslå hur scengolvet skulle kunna förstärkas för den tid som teateruppsättningen skulle pågå på Intiman. Det resultat som ÅF kom fram till var att en temporär förstärkning av golvet skulle behöva göras. Här föreslogs en förstärkning med träpelare som lätt skulle kunna kapas till i rätt längder. Dessa fördelas jämnt under den del av det roterbara golvet som skulle komma att utsättas för den extra bassänglasten.

För mer information om uppdraget, kontakta Johan Printz.

Related images