Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Framtidens Göteborg!

ons, 04/02/2015 - 11:07 CET

Göteborgs stad offentliggjorde nyligen att utvecklingen av Masthuggskajen i Göteborg ska ske enligt ett förslag som har tagits fram av ÅF och arkitekter från Kanozi!

Göteborgs stad offentliggjorde nyligen att utvecklingen av Masthuggskajen i Göteborg ska ske enligt ett förslag som har tagits fram av ÅF och arkitekter från Kanozi!

I somras valde Göteborgs stad ut fyra team för ett parallellt arkitektuppdrag. Flera av de 21 intresseanmälningarna kom från internationella arkitektkontor. ÅF fanns representerade i flera team. Ett av dessa var ÅF + Kanozi som gick vidare och valdes ut för det parallella uppdraget, liksom team från Vandkunsten, Tovatt och Bau.

Under hösten har teamen arbetat parallellt med att komma fram till förslag på hur ett omfattande område mitt i Göteborg kan gestaltas. Uppdragsområdet är mycket centralt beläget och förslagen förhåller sig bland annat till en motortrafikled av nationell betydelse, en ny linbanestation, önskemål om blandad stadsbebyggelse, bostäder, välfungerande mötesplatser och ett hamnområde vilket medför ytterst komplexa frågeställningar.

 

Hållbar och levande stadsmiljö

Team ÅF + Kanozi har arbetat med tydligt hållbarhetsfokus och tagit fram ett förslag till hur platsen kan omvandlas till en levande och blandad stadsmiljö som bidrar till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Göteborg.

Göteborgs stad har nu valt att endast arbeta vidare i linje med det förslag som har tagits fram av Team ÅF + Kanozi.

 

- Vi är oerhört stolta och glada över att höstens hårda och inspirerande arbete har lönat sig. Vi gläds åt att vi med vår erfarenhet och vårt kunnande får bidra till Göteborgs stadsutveckling, Helena Paulsson, Landskapsarkitekt på ÅF.

 

ÅF teamet

Från ÅF Malmö medverkade Helena Paulsson (uppdragsledning och landskapsarkitektur), Josef Sjöberg (sociala värden) och Zlatan Idnert (akustik/buller). Från ÅF i Göteborg medverkade Therese Wernstedt (hållbarhetsaspekter), Stefan Falemo (riskhantering) samt Anna Rimark (mikroklimat) och från ÅF i Stockholm, Anna-Lena Lindström Olsson (trafik och flöden). Detta gjordes i nära och gott samarbete med tre arkitekter från Kanozi.

Om du har frågor om projektet, kontakta Helena Paulsson.

Related images