Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Fredrik Nylén - ny chef för division Technology

tors, 28/03/2013 - 09:30 CET
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef           +46 70 608 12 20

Fredrik Nylén, tillträdande Divisionschef Technology +46 73 028 31 58

Mats Boström, Divisionschef Technology        +46 70 379 07 45

Viktor Svensson, Informationschef          +46 70 657 20 26Fredrik Nylén har utsetts till ny chef för division Technology. Han tillträder
sin nya roll den 1 april.

Fredrik kommer närmast från rollen som vice divisionschef för Industry sedan
2010. Fredrik, 41 år, civilekonom från Uppsala Universitet och högskoleingenjör
från KTH, har en gedigen bakgrund i branschen. Han kom till ÅF 2008 efter en rad
olika chefsbefattningar inom Sweco under 8 års tid.

"Fredrik är en driven person med modern ledarstil. Han har en god förmåga att få
sin närmaste omgivning att samarbeta och skapa bra resultat. Jag är glad att
Fredrik antagit utmaningen att utveckla Technology till en ledande aktör inom
avancerad produktutveckling och IT", säger Jonas Wiström, VD & Koncernchef på
ÅF.

"Jag vill samtidigt tacka Mats Boström för en stor arbetsinsats vad avser
integrationen av Epsilon i ÅF. En integration som löper väl enligt plan", säger
Jonas Wiström.

Mats Boström har beslutat lämna posten som divisionschef för Technology den 1
april för att istället arbeta med egna investeringar och projekt.

"Efter 15 år i konsultbranschen, varav de senaste 10 åren som VD för Epsilon,
och nu ha genomfört den första integrationsfasen i ÅF - så är det ett bra
tillfälle för mig att gå vidare för att testa nya saker utanför
konsultbranschen", säger Mats Boström.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.


Related files