AFRY press release generic image

Ökad framkomlighet i Stockholms kollektivtrafik

tors, 11/13/2014 - 11:31

Trafikplanerare på ÅF har deltagit i ett projekt som ökat framkomligheten på stadens mest trafikerade busslinje.

Trafikplanerare på ÅF har deltagit i ett projekt som ökat framkomligheten på stadens mest trafikerade busslinje.

Med en vision om att kollektivtrafiken senast 2030 ska svara för 80 procent av alla motoriserade resor i innerstaden har Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen/SL och Keolis genomfört ett pilotprojekt. ÅF har spelat en viktig roll för att följa upp projektet och presentera resultaten.

 

Pilotprojektet är en del av Stockholms stads Framkomlighetsstrategi och genomfördes på busslinje 4 från den 17 mars till den19 juni. Målsättningen var att öka framkomligheten och minska restiden. Att man valde just linje 4 beror på att det är den buss som har flest resenärer och att den är opåverkad av många pågående gatuarbeten i staden. Buss 4 går från Gullmarsplan till Radiohuset, en sträcka som normalt tar ca 55-60 minuter i rusningstrafik.

 

ÅF fick uppdraget att följa upp och redovisa resultatet av projektet. Fem trafikplanerare under ledning av Göran Ståldal kunde med hjälp av data från mätutrustning ombord på bussarna in i minsta detalj analysera förändringar i hastigheter, körtider, hållplatstider och antalet resenärer. Värdena från mätutrustningen kompletterades med manuella observationer på platser som var särskilt intressanta att följa upp.

 

När projektet pågick genomfördes ett flertal åtgärder för att öka framkomligheten. Fler kollektivkörfält inrättades, fyra hållplatser längs rutten slogs ihop med närliggande hållplatser, trafikljusens intervaller optimerades och man ökade övervakningen av felparkerade fordon. Man jämnade också ut avståndet mellan bussarna och införde ombordstigning genom ytterligare ett dörrpar under rusningstrafik.

 

Slutleverans av resultatredovisningen skedde i början av oktober och det var ett glädjande resultat Göran Ståldal och hans team kunde presentera.

– Den totala restiden minskade med upp till 6 minuter, samtidigt som det blev en jämnare fördelning mellan bussarna och mindre trängseln ombord.

 

Beställaren var nöjd med det ÅF levererade och gav under projektets gång Göran Ståldal och hans grupp ett tilläggsuppdrag.

– Vi fick förtroendet att göra en samhällsekonomisk analys och författa hela projektets slutrapport, en rapport som nu ska presenteras för bland andra Stockholm stads och landstingets trafiknämnder, avslutar Göran Ståldal.

Kontakta Göran Ståldal om du har några frågor om projektet.

Related images