Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Omräknade historiska siffror för 2022 och 2023 avseende ny divisionsstruktur

fre, 15/12/2023 - 09:01 CET

Som tidigare kommunicerat så upphörde AFRY X som division den 1 oktober 2023 och existerande affärsenheter integrerades i divisionerna Industrial & Digital Solutions, Infrastructure och Management Consulting. Som konsekvens ändrades den finansiella strukturen för AFRY från sex till fem divisioner och nedan presenteras omräknade historiska siffror för verksamheten för 2022 och de första tre kvartalen i 2023.

Nettoomsättning, MSEK

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Helår 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Infrastructure

2 276

2 305

1 966

2 492

9 039

2 629

2 601

2 249

Industrial & Digital Solutions

1 574

1 627

1 392

1 785

6 378

1 814

1 747

1 455

Process Industries

1 060

1 157

1 107

1 294

4 617

1 402

1 457

1 282

Energy

695

771

726

840

3 032

867

884

869

Management Consulting

293

333

311

366

1 304

372

398

385

Koncerngemensamt/elimineringar

-228

-218

-203

-169

-818

-167

-218

-182

Koncernen

5 670

5 975

5 298

6 609

23 552

6 916

6 869

6 059

EBITA, MSEK

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Helår 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Infrastructure

188

174

121

195

679

260

103

65

Industrial & Digital Solutions

143

127

98

152

521

182

101

69

Process Industries

123

113

101

148

486

199

168

122

Energy

72

71

58

94

294

91

80

79

Management Consulting

35

44

38

48

164

48

49

42

Koncerngemensamt/elimineringar

-89

-77

-33

-59

-258

-91

-80

-51

Koncernen

472

451

384

578

1 886

689

421

326

EBITA-marginal, %

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Helår 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Infrastructure

8,3

7,5

6,2

7,8

7,5

9,9

4,0

2,9

Industrial & Digital Solutions

9,1

7,8

7,1

8,5

8,2

10,1

5,8

4,7

Process Industries

11,6

9,8

9,2

11,5

10,5

14,2

11,5

9,5

Energy

10,3

9,2

8,0

11,2

9,7

10,5

9,0

9,1

Management Consulting

11,8

13,1

12,3

13,0

12,6

12,9

12,3

10,8

Koncernen

8,3

7,6

7,3

8,8

8,0

10,0

6,1

5,4

Genomsnittligt antal årsanställda (FTE)

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Helår 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Infrastructure

6 475

6 483

6 460

6 620

6 509

6 767

6 923

6 867

Industrial & Digital Solutions

3 679

3 771

3 784

3 870

3 776

3 839

3 840

3 834

Process Industries

3 870

4 072

4 202

4 314

4 116

4 394

4 383

4 334

Energy

1 676

1 738

1 783

1 819

1 754

1 851

1 907

1 906

Management Consulting

599

641

658

696

649

712

758

774

Koncerngemensamt/elimineringar

525

563

523

527

535

527

531

537

Totalt

16 824

17 267

17 412

17 846

17 340

18 091

18 342

18 252

Order stock, MSEK

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Helår 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Infrastructure

7 187

7 523

8 010

8 133

8 133

8 077

8 848

9 002

Industrial & Digital Solutions

2 697

2 692

2 705

2 750

2 750

2 730

2 732

2 691

Process Industries

3 332

3 365

3 295

3 428

3 428

3 770

3 587

3 251

Energy

3 874

4 068

4 424

4 798

4 798

4 882

4 947

4 985

Management Consulting

342

404

398

331

331

414

476

463

Totalt

17 433

18 052

18 831

19 440

19 440

19 872

20 591

20 392


 


För mer information, kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98

 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Making Future

 

Related files