Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Region Uppsala tecknar ramavtal med AFRY om projektering

mån, 09/12/2019 - 09:00 CET

Region Uppsala har genomfört en stor upphandling för ramavtal inom tekniska konsulter, där AFRY tog en förstaplacering inom projektering.

I delområdet som avtalet tecknas inom ingår sexton kompetensområden: arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, konstruktör, geoteknik, ljud, värme och sanitet, ventilation, kyla, sprinkler, medicinska gaser, el/tele/data/transport, styr, brand, miljö samt byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). En stor del av arbetet kommer att genomföras i byggnader på Akademiska sjukhuset. Avtalet löper i två år från och med januari 2020, med möjlighet till förlängning av avtalet med ytterligare två år.

- Det är jätteroligt att vi fått Region Uppsalas förtroende. Det innebär ett större helhetsåtagande med multidisciplinärt samarbete, vilket ligger helt i linje med hur vi vill arbeta, säger Robert Nyberg, sektionschef inom AFRYs fastighetserbjudande i Uppsala.

Region Uppsala har en tydlig hållbarhetsambition med målet att hålla miljöbyggnadsstatus guld och silver på alla sjukhusbyggnader som görs om. Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader som utgår från svenska miljömål, byggregler och svensk bygg- och förvaltningspraxis. Det finns tre nivåer: guld, silver och brons, där det ställs olika krav inom områdena energianvändning, inomhusmiljö, material och kemikalier. AFRY har lång erfarenhet av att arbeta med byggnader som uppfyller miljöbyggnadsstatus, liksom med certifiering och verifiering av dessa.

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

Robert Nyberg, Sektionschef
072-214 14 36

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related images

Related files