Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Strategiska satsningar inom ÅF

ons, 29/05/2013 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD & Koncernchef  +46 70 608 12 20

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Som ett resultat av förvärven av Epsilon och norska Advansia har ÅF genomfört
ett strategiarbete som kommer leda till följande förändringar i syfte att skapa
ett ännu starkare och tydligare ÅF gentemot kund:

 * Organisationsförändring. Divisionerna Technology och Industry skall vara
  nordiska marknadsledare inom områdena FoU och IT respektive Process- och
  Produktionsutveckling. För att skapa ett än tydligare gränssnitt flyttas ett
  antal verksamheter mellan dessa två divisioner från och med den 1 juli.
  Från Technology till Industry övergår konsultverksamheter med cirka 220 MSEK
  i årsomsättning. Från Industry till Technology övergår verksamheter med
  cirka 55 MSEK i årsomsättning.

 * KAM. ÅF gör en strategisk satsning på KAM (Key Account Management). Viktor
  Svensson utnämns till EVP, Försäljning & Marknadskommunikation, med fortsatt
  plats i koncernledningen. Huvuduppgiften blir att koordinera försäljningen
  för ett flertal betydande ÅF-kunder. Viktor tillträder tjänsten den 1
  september.

 * Full integration av Partnernätverket. ÅF innehar, sedan förvärvet av
  Epsilon, Nordens största nätverk av oberoende partners och specialister.
  Totalt ingår idag 16 000 konsulter i nätverket. Partnernätverket är
  integrerat i division Technology - men nu initieras integration även med
  övriga ÅF-divisioner, vilket bedöms generera nya affärsmöjligheter och
  tillväxt. Christer Carmevik är chef för Partnernätverket med plats i
  koncernledningen.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files