Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Två tredjedelar oroliga för klimatförändringar – nära hälften redo att betala mer för klimatåtgärder

tis, 20/02/2024 - 07:30 CET

Mer än två tredjedelar känner oro för att klimatförändringens effekter kommer att påverka framtida generationer. Samtidigt är nära hälften redo att betala mer för klimatanpassningsåtgärder. Det visar en ny undersökning som ingenjörs- och designföretaget AFRY låtit göra i åtta svenska tillväxtstäder. 

I en undersökning genomförd av analysföretaget Novus har AFRY undersökt invånares kunskap, attityd och agerande kring klimatförändringar och kommunens arbete med klimatanpassning i åtta svenska tillväxtstäder. Undersökningen har genomförts i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Luleå, Malmö, Umeå och Västerås. 

Undersökningen visar att det finns en stor oro bland invånarna för klimatförändringarnas effekter, där 52 procent är oroliga för hur det kommer att påverka nuvarande generationer och hela 68 procent är oroliga för hur det kommer påverka framtida generationer i närmiljön.  

Hälften av respondenterna efterfrågar mer information från sin kommun om klimatanpassningsåtgärder, och fler än 4 av 10 (42 %) är redo att betala mer i skatt eller VA-avgift för att hemkommunen ska arbeta mer med klimatanpassning.  

– Städerna är helt centrala i omställningen till ett mer hållbart samhälle och de har ett stort ansvar för åtgärder som minskar klimatpåverkan, men också för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Svenska städer ligger i framkant, och deras betydelse har ökat i takt med att nationella politiska beslut prioriterar andra frågor. Att få svart på vitt att invånarna är mycket oroliga för klimatförändringarna och att nära hälften är redo att betala mer för att kommunen ska öka takten i klimatanpassningsarbetet sänder en tydlig signal till politiken, säger Henrik Tegnér, hållbarhets- och strategichef på AFRY.  

Regionala skillnader som både är förväntade och förvånande 

Resultaten visar att Umeåbor är de som är mest oroliga för klimatförändringarna, medan helsingborgare är mindre oroliga än snittet. I Gävle oroar man sig, inte helt oväntat, mest för översvämningar, medan Luleåbor oroar sig mest över temperaturförändringar.  

Göteborgare framstår som mycket oroade och medvetna, exempelvis anser fler än snittet (74% jämfört med 64%) att det är viktigt att minska sin egen klimatpåverkan. Malmöbor tycks väldigt engagerade, fler än snittet vill ha mer information om klimatanpassning (57% jämfört med 50%) och det finns en större betalningsvilja än snittet för att kommunen ska arbeta med klimatanpassning (49% jämfört med 42%). Karlstad och Västerås är så kallade genomsnittsstäder och representerar snittet för samtliga respondenter bland de åtta städerna.  

– Klimatanpassning är en högt prioriterad fråga i många kommuner, inte minst i tillväxtstäder där stadsutveckling i större utsträckning behöver ta hänsyn till framtida klimatutmaningar. En viktig faktor för att klara omställningen är att få med sig invånarna i förändringen, och vår undersökning visar att det finns ett stort tryck på mer information från kommunen i deras arbete med klimatanpassning, säger Maja Manner, expert hållbar stadsutveckling på AFRY.  

Fakta om undersökningen 

Genomfördes av Novus och baseras på webbintervjuer med 1930 respondenter fördelat på åtta svenska tillväxtstäder: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Luleå, Malmö, Umeå och Västerås 

Som minst 217 och som mest 267 respondenter intervjuades från varje stad 

Datainhämtningen ägde rum 20 november–3 december 2023 

Läs mer om undersökningen på AFRYs webb

Urvalet av städer baseras på en geografisk spridning bland Sveriges mest folkrika kommuner och med ett kriterium att kommunen haft en befolkningstillväxt mellan december 2021 och december 2022.  

För mer information, välkommen att kontakta 

Maria Rothzén, PR and PA Manager, AFRY 
maria.rothzen@afry.com, +46 72 566 19 28 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.   

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.  

Making Future 

Related images