Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Uppdatering från ÅF Pöyry om effekterna av COVID-19 och tillkännagivande av åtgärder

tis, 31/03/2020 - 15:30 CEST
Regulatory

Efter den senaste tidens marknadsutveckling till följd av COVID-19 har ÅF Pöyry vidtagit åtgärder för att mildra framtida effekter på verksamheten. Dessa åtgärder innefattar korttidsarbete, uppskjutna investeringar och ytterligare kostnadsminskningar.

ÅF Pöyry har en bred exponering mot flertalet branscher och marknader och en majoritet av leveranserna till kunderna är fortfarande opåverkade. Den svenska fordonsindustrin har emellertid känt av effekterna av COVID-19 och nyligen informerade tre stora kunder en tillfällig minskning av anställdas arbetstid. Som en följd av detta kommer cirka 1 000 konsulter övergå till korttidsarbete, varav de flesta är kopplade till fordonsindustrin. Fordonsindustrin står för cirka 9 procent av ÅF Pöyrys totala intäkter.

Korttidsarbete kommer även att tillämpas för administrativ personal när det är möjligt.

Kostnadsbesparingsprogrammet på 120 MSEK som tillkännagavs i föregående delårsrapport kommer att utökas för att uppnå ytterligare effekter på kort och lång sikt. Investeringsprogrammet för en ny systemplattform ses över och anpassas efter rådande situation.

– Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska eventuella negativa effekter. Just nu ser vi avtagande volymer hos några av kunderna inom fordonsindustrin och vi vidtar åtgärder som korttidsarbete för att anpassa verksamheten efter deras behov. Trots osäkerheten på marknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan på hållbara lösningar, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på ÅF Pöyry.

ÅF Pöyry har tidigare meddelat att de drar tillbaka förslaget om aktieutdelning på grund av COVID-19. Företagets kreditfaciliteter har även förnyats för att stärka bolagets finansiella ställning ytterligare.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Sandegren, Kommunikationschef

070 292 6826

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020, kl 15.30 CET.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files