Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Utökat uppdrag vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

fre, 29/06/2018 - 08:30 CEST

ÅF har fått beställningar på ytterligare uppdrag i Västfastigheters lokaler på Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett totalt värde av ca 40 miljoner kronor. 

Skaraborgs sjukhus i Skövde har byggts om och till i många år. ÅF har spelat en central roll i många av delprojekten, som sjukhusets nya barn- och kvinnoklinik och Interventionscentrum, IVC.

Nu ska ÅF ta fram systemhandlingar för VS och energi i en planerad nybyggnad för bl.a. operation, akut, sterilcentral och psykiatri omfattande 65 000 kvm. I psykiatridelen projekterar ÅF ventilationen, och i mottagningsblocken, om ca 30 000 kvm, designar företaget systemen för värme, kyla, medicinska gaser, vatten och sanitet, ventilation och energi, med tillhörande styrsystem.

- Orsaken till att vi har lyckats väl är god service i kombination med lång erfarenhet och mycket hög kompetens på området. Vi har erfarenhet från en mängd större sjukhus som Skövde, Nya Karolinska Solna, J-huset på Akademiska i Uppsala och Malmö nya sjukhus, säger ÅFs uppdragsledare Thomas Tell.

Eftersom sjukhuset ska bli betydligt större än tidigare behöver även försörjningen av värme, kyla, medicinska gaser, dagvatten och avlopp utökas, med redundans för konsumtionstoppar och eventuella bortfall. Som mest kommer cirka tjugofem ÅF-medarbetare arbeta parallellt i de nya projekten, och runt år 2021 beräknas leveranserna vara slutförda.

Förutom de planerade projekten färdigställer ÅF just nu bygghandlingar för ventilation och rör för Tandvårdscenter om ca 9000 kvm, och står dessutom här för energisamordningen. I en annan sjukhusbyggnad med ca 70 000 kvm vårdavdelningar är ÅF delaktiga i den andra etappen av ett projekt där man ska spara energi genom byte av luftbehandlingsaggregat, med tillhörande kanal- och rörsystem i fläktrummen.  

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Urban Kumlien
Regionchef ÅF Buildings
+46 70 654 76 10
urban.kumlien@afconsult.com

Thomas Tell
Sektionschef ÅF Buildings
+46 70 557 64 88
thomas.tell@afconsult.com