Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Valberedning i ÅF utsedd

mån, 25/10/2010 - 09:45 CEST
Regulatory

För mer information:


Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26Till valberedning i ÅF AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut
vid ordinarie årsstämma 2010:

- Staffan Westlin, styrelsemedlem Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
(tillika ordförande i valberedningen)

- Ulf Dinkelspiel, ordförande ÅF AB

- Åsa Nisell, Swedbank Robur

- Peter Rudman, Nordeas Fonder


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag fler än 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet
och våra kunder finns i hela världen.
Related files