AFRY press release generic image

Valberedningens förslag till styrelse i ÅF

mån, 03/11/2013 - 08:30
Regulatory

För mer information:

 Staffan Westlin, Ordförande Valberedningen +46 70 633 90 54

 Ulf Dinkelspiel, Ordförande ÅF AB          +46 70 872 51 99

 Viktor Svensson, Informationschef ÅF AB    +46 70 657 20 26Valberedningen för ÅF föreslår omval av Ulf Dinkelspiel som ordförande samt
Anders Narvinger, Björn O. Nilsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders
Snell och Lena Treschow Torell som ordinarie ledamöter. Som nya
styrelseledamöter föreslås Maud Olofsson och Marika Fredriksson.

Dan Olofsson (Danir AB), Johan Glennmo (Danir AB) och Eva-Lotta Kraft har avböjt
omval.

Vidare information om Maud Olofsson och Marika Fredriksson:

Maud Olofsson är född 1955. Hon har tidigare varit partiordförande för
Centerpartiet, Sveriges närings- och energiminister under åren 2006-2011 samt
Sveriges vice statsminister under åren 2006-2010. Maud Olofsson är
styrelseledamot i LKAB, Creades AB, Arise Windpower AB och Diös Fastigheter AB.
Genom Maud Olofsson tillförs styrelsen betydande erfarenhet av internationella
relationer, industripolitik, samhällsförvaltning och energifrågor samt ett stort
kontaktnät. Maud Olofsson har inget aktieinnehav i ÅF.

Marika Fredriksson är född 1963. Hon har en Master of Business Administration
från svenska handelshögskolan i Helsingfors och har tidigare suttit i
bolagsledningarna för Volvo Construction Equipment, Autoliv och Gambro. Med sin
bakgrund i för ÅF viktiga kundgrupper, bl. a. fordons-industrin, så kommer
Marika Fredriksson att kunna bidra med goda erfarenheter och värdefulla
kontakter. Marika Fredriksson har inget aktieinnehav i ÅF.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman i ÅF AB. Årsstämman äger rum fredagen den 26 april kl 14.00 på ÅFs
huvudkontor i Solna.

Informationsavdelningen
ÅFÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag närmare 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet
och våra kunder finns i hela världen.


Related files