Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Vanda Energi väljer AFRY som EPCM-tjänsteleverantör för världens största anläggning för termisk energilagring

tors, 11/04/2024 - 10:00 CEST

AFRY har fått i uppdrag av Vantaa Energy, ett av Finlands största energibolag, att leverera tjänster inom teknik, upphandling och byggledning (EPCM) för ett energilager i staden Vantaa i Finland. Det termiska energilagret i bergrummet kommer att bli världens största och lagra energi från industriell spillvärme, avfallsförbränning och elpannor som drivs med förnybar el. Projektet kommer att dra nytta av AFRYs omfattande expertis inom nödvändiga ingenjörsdiscipliner så som energi, process och anläggningsteknik.

I ett framtida fossilfritt energisystem ökar andelen väderberoende energiproduktion, vilket kräver flexibilitet mellan konsumtion och produktion. Det termiska energilagret erbjuder en utmärkt lösning genom att lagra överflödig spillvärme och överskottsvärme som genereras från avfallsförbränning under sommartid för användning under den kalla vintersäsongen.

"Bergrummets termiska energilager hjälper oss att göra mer med mindre genom att vi kan lagra tidigare bortkastad värme. Det hjälper oss att bygga ett "hybridsystem för uppvärmning" för Vanda, vilket möjliggör det mest konkurrenskraftiga sättet att koldioxidneutral uppvärmning. Under somrarna har Vanda en låg efterfrågan på värme, men den ökar betydligt på vintern. Vi kan lagra överskottsvärme som genereras under perioder med låg efterfrågan på värme och släppa ut den till fjärrvärmenätet under kalla perioder, och därmed undvika att använda dyr import av fossila bränslen. Dessutom kan vi producera värme med el när elpriserna är låga. I slutändan gynnas våra kunder mest, eftersom fjärrvärmen i Vanda förblir prisvärd, stabil och alltmer miljövänlig", säger Jukka Toivonen, VD för Vanda Energi.

"Att accelerera den gröna omställningen inom energiproduktion är en viktig del av AFRYs strategi. Vi är glada över att kunna fortsätta vårt tidigare samarbete med Vanda Energi för att stödja koldioxidneutral energiproduktion. Anläggningen för termisk energilagring spelar en viktig roll i Vanda Energis övergång till ren produktion, och det är fantastiskt att vi kan stödja företaget i detta viktiga steg", säger Linda Pålsson, Chef för energidivisionen, AFRY

Energilagrets volym, inklusive processutrymmen som sprängts in i berget, är cirka 1,1 miljon kubikmeter. Värmen lagras i vatten och kan nyttjas som fjärrvärme under vintern. Lagrets värmekapacitet är 90 GWh, vilket motsvarar den årliga värmekonsumtionen i en medelstor finsk stad. Enligt planen kan värmen från bergrummets värmelager utnyttjas i värmedistributionen från och med slutet av 2028.

EPCM-uppdraget bygger på AFRYs tidigare arbete i projektet, där AFRY hanterade miljökonsekvensbedömningar, miljötillståndsprocesser och ingenjörsarbete i utvecklingsfasen som en del av projektet.

Värdet av AFRYs uppdrag uppgår till cirka 170 MSEK över fem år.

För mer information, kontakta:

Ilkka Heikkilä, Regional Director, Renewable & Thermal Energy
ilkka.heikkila@afry.com
Tel. +358 40 828 4078

Virginia Ferrari, Communications Manager, Energy
virginia.ferrari@afry.com

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 27 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images

Related files