Package of Oatly oat drink in a café

AFRY bygger produktionslinje för Oatly i Singapore

Havredryckstillverkaren Oatly tar nästa steg i sin globala expansion och startar produktion i Singapore. AFRY har vunnit en order om ett helhetsåtagande i att bygga produktionslinjen för havrebas där tekniken är en utveckling av tidigare gemensamma projekt mellan AFRY och Oatly.

Sedan tidigare har Oatly och AFRY ett nära samarbete som omfattat Oatlys produktionsanläggningar i Sverige, USA och Nederländerna. Som en del i etableringen på den asiatiska marknaden startar nu Oatly egen produktion i Singapore, där AFRY ansvarar för projektledning, processdesign, mekanik- och eldesign, leverans av all utrustning, installation och idrifttagande av en nyckelfärdig produktionslinje.

– Vårt långvariga samarbete med AFRY innebär att de har en djup förståelse för vår teknik och vårt arbetssätt, vilket underlättar oerhört när vi startar produktion på en ny marknad. Det gör AFRY till en naturlig och skicklig partner, säger Bruno Claeys, Senior Vice President Business Development på Oatly.

För att säkerställa att produkterna håller samma kvalitet drar AFRY nytta av de lärdomar som skapats under tidigare projekt och uppbyggnad av processerna i Oatlys fabriker i Sverige, USA och Nederländerna. Därtill optimeras processen för energi-och vatteneffektivitet. Lokal produktion innebär även minskade transportsträckor som ger en lägre klimatpåverkan. Oatly är ett företag med hållbarhet i fokus och en klimatsmart produktions- och logistikprocess är helt avgörande.

– Genom projektet kommer Oatly kunna möta den kraftigt ökande efterfrågan på sina produkter i ytterligare en världsdel och vi är stolta över att vara en del av deras globala utveckling, säger Robert Larsson, EVP och divisionschef Industrial & Digital Solutions Division.

Produktionsanläggningen väntas vara i drift i februari 2021.