bostad

Bostäder - Batteriet 2

Renovering minskar klimatpåverkan och ökar attraktionsvärdet

Elegant design och miljövänlighet utmärker bostadsfastigheten Batteriet 2 i centrala Stockholm. Fastigheten erhöll certifieringsnivån Miljöbyggnad Silver med hjälp av miljösamordning från AFRY.

Bostadsfastigheten Batteriet 2, som ägs av AFA Fastigheter, har genomgått en omfattande renovering och certifierades i samband med denna process med nivån Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnadens bruksarea, ca 8500 kvm, innefattar 68 bostadslägenheter och en lokal med barnomsorgsverksamhet.

AFRYs roll

I rollen som beställarens miljösamordnare, hjälpte AFRY till med miljöfrågor i syfte att se till att byggnaden skulle uppnå kraven enligt Miljöbyggnad Silver. Dessutom hjälpte AFRY till med flera utredningar kopplade till certifieringen, exempelvis solcellsutredning och projektering av solcellsanläggning, fönsterutredningar, dagsljussimulering och miljöinventering.

Bostadsfastigheten blev färdigställd år 2017 och certifierades i april samma år enligt Miljöbyggnad Silver.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.