Fisch in production line

Förstudie av fabrikslayout för bättre logistik

En femtedel av ytan i en befintlig produktionsanläggning kunde frigöras genom nytt layoutförslag där produktions- och logistikflöden är optimerade. Detta möjliggör utökad produktionskapacitet och effektivare utnyttjande av resurser.

AFRY har genomfört en förstudie av internlogistiken i en befintlig produktionsanläggning för fiskberedning. Detta resulterade i layoutförändringsförslag med optimerad användning av ytor och resurser. Den totala besparingspotentialen är 4100 m2, vilket motsvarar 22 % av deras yta.

-       Vi har kartlagt den nuvarande lagerstrukturen och skapat förslag på nya layouter per produktionsområde. Vi har även givit förslag på att flytta emballage lager, produktionslinjer och interna frysar för att ge mer yta och skapa förbättrad effektivitet, säger AFRYs projektledare.

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.