Abstract outline of grey map with yellow detailing

Gjerdrums kommun

Återställande av jordskredsområde

Kommunen uppdrog åt AFRY Ark Studio att genomföra en konceptutvärderingsstudie och att övervaka återuppbyggnaden av området.

 

Natten till den 30 december 2020 upplevde orten Ask i Gjerdrums kommun i Norge ett överraskande jordskred som tyvärr tog 10 liv. Ambitionen är att utveckla jordskredsområdet till ett rekreationsområde för Ask och hela regionen.

Jordskredet i Ask lämnade ett stort område med instabila markförhållanden. AFRY Ark Studio hjälper Gjerdrums kommun att bedöma hur jordskredsområdet kan utvecklas och hur invånarna i regionen kan använda det i framtiden. Tillsammans med kommunen genomför vi en konceptbedömning, där det valda alternativet kommer att övergå till en design fas.

illustration of landslide area in Gjerdrum municipality

Ge tillbaka till lokalsamhället

Kommunen har lagt vikt vid att det valda alternativet ska ge något tillbaka till lokalsamhället. Detta inkluderar de markägare som har förlorat mark, och invånare som ska få nya strövområden.

– Jag hoppas att området ska utvecklas till något som folk lägger märke till när de kör förbi. Jag hoppas också att folk kommer att uppskatta området och rentav vilja flytta hit, säger Anders Østensen, ordförande i Gjerdrums kommunstyrelse, till AFRY.

För Østensen är det viktigt att projektet blåser nytt liv i kommunen. Tanken är att det ska bli ett uppskattat utflyktsmål för alla kommuninvånare, men samtidigt måste minnet av områdets förflutna respekteras.

 Stort engagemang från lokalsamhället

Vid arbetet med ett koncept för jordskredsområdet har lokalsamhället getts stora möjligheter att delta. Fokus har varit att lyssna på behov och önskemål från invånarna. Även de som direkt drabbades av katastrofen har deltagit.

När konceptfasen är avslutad går projektet in i designfasen. Här blir det förnyat samråd med de som berördes av jordskredet.

En friluftspark med fokus på mötesplatser och aktiviteter

Syftet med det slutliga konceptet och genomförandet av projektet är att reparera och återställa ravinlandskapet till sitt ursprungliga skick. Genom att återställa landskapets karaktär vill man skapa en tillgänglig naturpark för invånarna i Ask och för hela regionen.

Planen är att öppna bäckar och åar i området som blockerats av jordskredet och skapa ett nätverk av gröna korridorer och gångvägar, med livskraftig flora och fauna. Korridorerna kommer att löpa genom kulturlandskapet och knyta samman karakteristiska landskapsmiljöer med mötesplatser och naturbaserade fritidsaktiviteter.

I ett separat projekt kommer AFRY också att ta fram en förstudie för dagvattenhantering i Asks centrum.

 

Kontakta oss

Åse W. Lundekvam - Section Manager Urban planning- and Landscape architecture

Åse W. Lundekvam

Section Manager Urban planning- and Landscape architecture

Kontakta Åse W. Lundekvam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Läs mer om AFRY Ark Studio