SunPines image

SunPine redo att möta kraven på förnybart bränsle - AFRY EPCM-partner

SunPine redo att möta kraven på förnybart bränsle

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel, vars verksamhet och anläggning har vuxit lavinartat. Efterfrågan på förnyelsebara drivmedel är stor och med en ny parallell produktionsanläggning på plats är SunPine väl förberedda för att möta marknadens behov. AFRY har haft glädjen att vara en del av SunPines utveckling under åren, senast i rollen som EPCM-partner - ett uppdrag som omfattade alla tekniska discipliner, upphandling, projektledning- och byggledningstjänster.

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi som framställer andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning, där råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. AFRY har haft förmånen att vara en del av SunPines framgångssaga, senast i utbyggnation av ny parallell produktionslinje till befintlig anläggning.

"Det har verkligen fungerat otroligt bra att köra igång vår anläggning, vi känner oss väldigt stolta över vad vi åstadkommit tillsammans med alla inblandade. Det har varit ett väl genomfört projekt med bra personal i flera led där AFRY som EPCM-partner har stöttat upp på ett för oss värdefullt sätt," säger Ulrika Hagman, projektledare på SunPine.

Customer - Ulrika Hagman, SunPine, outdoor
Ulrika Hagman, projektledare på SunPine

Byggnationen av den nya anläggningen påbörjades hösten 2018, ett projekt med helt andra förutsättningar än den första anläggningen som togs i drift 2008 där även AFRY var involverade.

AFRY:s uppdrag omfattade samtliga discipliner som exempelvis processdesign, inköp, utrustning och kontrakt samt byggledning. I sin projektgrupp hade SunPine en speglad organisation för AFRYs EPCM-uppdrag för att synkronisera enligt SunPines behov.

SunPines nya anläggning har nu en helt ny parallell linje som är mer renodlad för att producera biobränsle med en mer stringent design. Utmaningen i detta projekt var integreringen mot befintlig fabrik för att få till en flexibel och underhållsvänlig anläggning.

Efter utbyggnaden producerar SunPines anläggning 5% av den svenska dieselförbrukningen.

"I komplexa projekt som detta är det omöjligt att göra allt själv, det krävs rätt kompetens för att skapa trygghet. Vi sätter stort värde i AFRYs och vårt samarbete där vi haft bra dialoger för att tillsammans komma fram till de bästa lösningarna," berättar Ulrika.

Fokus på säkerhet

En annan del att glädjas åt i projektet är statistiken av olyckor på site; under projekttiden har inga större olyckor skett.

"Vi är naturligtvis väldigt tacksamma över den siffran. Den struktur vi haft kring möten, skyddsronder, daglig basis etc. har skötts på ett föredömligt sätt med noggranna genomgångar av sitechefen, samtidigt som vi haft en god stämning och en arbetsmiljö som uppskattas av personal på plats – dessutom många med olika nationaliteter," säger Ulrika Hagman.

Framtidens anläggning

Ordning och reda genomsyrar hela projektet, vilket även lagt grunden till en färdigställd dokumentation redan vid idriftsättning och längs Sveriges kust i norr står nu SunPines bioraffinaderi redo – en energieffektiv anläggning väl anpassad för framtiden med en hållbar produktion och lösningar för en cirkulär ekonomi.

Jonas Kihlman, Head of Sector Business Biorefining för AFRY i Sverige, har varit med på SunPines resa från start och säger:

Vi är förstås glada över möjligheten att få bidra i ett projekt som detta. SunPine är idag ett betydligt större företag med egna standarder och rutiner. Detta projekt var ett så kallat brownfield, där infrastruktur och kringutrustning redan fanns på plats. Detta innebar att förutsättningarna för detta projekt skiljer sig från när den första anläggningen projekterades

Ulrika Hagman är glad över ett lyckat projekt och blickar framåt:

Med detta ökar vi inte enbart volymen av våra leveranser till vår huvudägare Preem. Vi tar hand om restprodukter ur industrin och omvandlar den till flera produkter – men det finns även andra positiva effekter av SunPines verksamhet; vårt energiöverskott blir till fjärrvärme som går till ett av grannföretagen här ute. Vi har skapat ännu fler arbetstillfällen och satt Piteå på världskartan. 

Customer site - SunPine Sweden winter view
(Foto: SunPines bildbank)

Kort om SunPine och projektet

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi som producerar flera biobaserade produkter som råtalldiesel, harts, terpentin och bioolja. Råtallolja, en biprodukt från kraftmassaproduktion, används som råvara för processen. Den producerade råtalldieseln vid SunPines anläggning uppgraderas ytterligare via Preem som producerar Preem Evolution-diesel. Efter utbyggnaden producerar SunPines anläggning 5% av den svenska dieselförbrukningen. SunPine producerar också harts, som kan användas som råvara för en mängd olika produkter, t.ex. bläck och färg.

Nyckeltal för projektet

 • Investeringskostnad: Cirka 400 MSEK
 • Kapacitet efter projektet: 150 000 kbm råtalldiesel årligen
 • Denna produktion motsvarar 5% av Sveriges dieselförbrukning
 • Genomförande: 2017-2021

AFRYs roll i projektet

 • Förförstudie med design och hållbara lösningar
 • EPCM-åtagande:
  - Projektledning och administration, inklusive tidplanering
  - Projektering: Alla tekniska discipliner, inklusive DCS-programmering
  - Inköp av utrustning och entreprenader
  - Bygg. och montageledning
  - Utcheckning av installation

(Foton: SunPines bildbank)

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.