Industrial pipelines of an oil-refinery plant

Bioraffinering

Bred kunskap och expertis inom biobaserat råmaterial som täcker hela värdekedjan

Vi är en pålitlig och teknikoberoende partner inom bioraffinering med bred kunskap och expertis inom biobaserat råmaterial. I kombination med vår långa erfarenhet inom massa, oljeraffinering och kemisk kompetens skapar det extra hållbara värden för många av våra kunder.

Biobaserade material från bland annat skogsråvara och havet spelar en allt viktigare roll i en hållbar värld. Mängder av produkter och material som produceras världen över ska idag uppfylla krav som ställs i lagar, förordningar och marknader för klara de globala utmaningar vi står inför, sett till klimat och miljö. Vårt arv inom massa- och pappersindustrin ger oss en unik förståelse för biobaserade råvaror och vikten av att ta tillvara på avfallsströmmar för att därigenom skapa smarta, effektiva och hållbara lösningar för våra kunders utveckling.

Vi erbjuder dig design- och projektledningstjänster från tidiga studier via EPCM-projekt till uppstart av investeringsprojekt och långsiktigt partnerskap för OPEX-tjänster för hela livscykeln. Vår unika kombination av specialister inom processteknik och tvärvetenskaplig teknisk expertis, gör det möjligt för oss att ge våra kunder ett verkligt mervärde i alla slags studier, implementeringsprojekt och den dagliga driften av industrianläggningen. Miljö, hälsa och säkerhet och andra konsultuppdrag görs i samarbete med processteknikspecialist för att möjliggöra den stora bilden och korrelationer med processer.

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande och andra värdeskapande tjänster.

Våra nyckelkompetenser:

 

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av