Kulturbageriet

Umeå Universitet Skyltprogram

Umeå Universitet Skyltprogram

Genom ett tydligt skyltkoncept har vi förbättrat orienterbarheten på campus i Umeå och skapat en mer sammanhållen och tillgänglig studiemiljö. En genomtänkt skyltning hjälper samtidigt till att stärka varumärket och upplevelsen av det på plats.

En genomtänkt skyltning supporterar varumärket samt upplevelsen av platsen.

Stor utmaning - stor potential

Umeå Universitet är ett av Sveriges största lärosäten. Här studerar, forskar och arbetar ca 40 000 personer. Lokalytan, som är i ständig förändring, uppgår till ca 237 000 m2 fördelat över olika byggnader och på flera campus. Alla med olika skyltprogram.

Med denna utmaning fanns potential till stor förbättring av orienterbarheten och tillgängligheten. Behovet var ett tydligt och logiskt skyltkoncept för att skapa en mer sammanhållen studie- och arbetsmiljö där man enklare navigerar i lokalerna.

Våningsplan
Hänvisningar
Karta av universitetet
Våningsplan
Hänvisningar
Karta av universitetet
UMU skylt för pentry

Nytt koncept och manual

I nära samarbete med underkonsult Håkan Gustafson på Studio with, olika instanser inom universitet samt fastighetsägare, arbetade vi fram ett gediget skyltprogram för såväl in- som utvändig skyltning.

Två byggnader i omedelbart behov av nya skyltar fungerade som prototyper under arbetet och detta resulterade i en skyltmanual som beskriver konceptet och hur det ska användas. Vi har genom detta även förenklat hanteringen och rutinerna kring universitetets skyltning generellt.

Vi arbetar fortsatt med förfrågningsunderlag för upphandling av nya skyltar och projektet utvecklas vidare tillsammans med universitetets dynamiska behov.