Smiling man and woman sitting on concrete steps

EAM, Mjukvara och Paketerade Tjänster

AFRY är experter inom Asset Managment. För att kunna ta datadrivna beslut behövs verktyg som stöttar beslutsfattandet. Ett datadrivet arbetssätt är avgörande för högre precision i beslutsfattandet, samt kortare tid från händelse till beslut.

Vi brinner för att hjälpa underhållsorganisationer maximera fördelarna med att kunna ta datadrivna beslut inom asset management. Insikter är bara så bra som informationen de är baserade på. Vi strävar kontinuerligt efter att säkerställa att anläggningsinformation och data är av högsta kvalitet och effektivitet, genom våra EAM-, mjukvaru- och paketerade tjänster. Bra data är inte bara en tillgång i sig - att utveckla och möjliggöra datadrivna beslut skapar också möjligheter till kontinuerligt lärande, stärker långsiktig kompetens och minskar risker.

En datadriven strategi inkluderar Människa, Process och IT (datainsamling, analysmetoder, beslutsmetodik). Att vara datadriven skapar möjligheter för kontinuerligt lärande, långsiktig kompetenssäkring och effektiv utveckling.

EAM och Mjukvara

MIAM Arrow pointing right

Datadriven Strategisk Asset Management

Mobility Infrastructure Asset Management (MIAM)-sviten är en mjukvarusvit designad för att hantera en hel anläggning ur ett strategiskt perspektiv baserat på dess tillgängliga data. 

Dess huvudfokus är att tillhandahålla ett rent datadrivet perspektiv på tillståndet för stora anläggningar, med förmågan att härleda finansiella behov för förnyelse och underhåll. Genom att strukturera data i relevanta dimensioner möjliggör MIAM ett väl avgränsat perspektiv på beslutsdrivarna för strategisk anläggningshantering. Detta möjliggör ytterligare en väl förberedd och differentierad förhandlingsstrategi med finansieringsmyndigheterna.’

MIAMs strukturerade tillvägagångssätt gör det möjligt att dela upp anläggningen i nyckeldimensioner, såsom:

 • Kvalitetsaspekter som driver beslut om asset management (t.ex. innehåll, tillgänglighet, säkerhet, funktionalitet, efterlevnad)
 • Geografiska regioner
 • Nätverkslinjer och viktiga ansvarsområden
 • Organisatoriska avdelningar eller nyckelområden för teknisk expertis

MIAM är byggt modulärt och består av flera moduler, med nyckelfunktionerna:

 • Databaserad tillståndsutvärdering av nätverket och dess tillgångar
 • Prognos över budgetbehov för förnyelse och underhåll samt arbeten
 • Nätverksövergripande planering av förnyelse av tillgångar med fokus på kommande finansieringsperioder
 • Livscykelhantering av tillgångar och livscykelkostnadsoptimering
 • Enhetskostnadshantering för underhåll och förnyelse
 • Insamling av enhetskostnadsdata
 • Datakvalitetsförankring och övervakning

 

GIF of laptop
Skräddarsydda lösningar Arrow pointing right

Skräddarsydda lösningar baserade på era krav

AFRY tillhandahåller ett omfattande utbud av experter inom asset management från olika områden och industrisektorer. Vi kombinerar denna expertis med ett internt mjukvaruutvecklingsteam för att inte bara underhålla och utveckla våra standardprogramvaruprodukter, utan också utveckla skräddarsydda lösningar baserade på våra kunders individuella krav.

Vi tillämpar ett tillvägagångssätt där vi kombinerar konsultation, IT-projektledning och mjukvaruutveckling. Vårt mål är att först förstå våra kunders affärsbehov grundligt för att kunna presentera skräddarsydda lösningar och ta bort det mesta av den konceptuella arbetsbördan från våra kunder. Vi vet att den viktigaste utmaningen är att korrekt översätta affärskrav till IT-lösningar. I kombination med en agil mjukvaruutvecklingsprocess syftar detta till maximal flexibilitet för våra kunder att ta sig an digitaliseringens utmaningar.

Skräddarsydda lösningar kan sträcka sig från drift/underhåll av kundanpassade verktyg, till att designa nya lösningar från grunden. För detta erbjuder vi flexibla affärsmodeller för våra kunder som Software-as-a-Service, såväl som att genomföra all utveckling på kundförsedda värdmiljöer.

IBM Maximo Arrow pointing right

IBM Maximo är en marknadsledande EAM (Enterprise Asset Management) lösning.

IBM Maximo är en marknadsledande EAM (Enterprise Asset Management) lösning.

IBM Maximo hanterar alla typer av fysisk utrustning för service- och industriföretag. Utrustningar såsom produktionsutrustning, byggnader och fordon. IBM Maximo är en helhetslösning för arbetsorderhantering, planering/schemaläggning, förråd, inköp, avtalshantering med mera.

Få ut det mesta av dina företagstillgångar med Maximo Application Suite. Det är en enda, integrerad molnbaserad plattform som använder AI, IoT och analys för att optimera prestanda, förlänga anläggningens livscykler och minska driftstopp och kostnader.

Med marknadsledande teknik från IBM Maximo® får du tillgång till konfigurerbara CMMS-, EAM- och APM-applikationer, tillsammans med strömlinjeformad installation och administration, plus en bättre användarupplevelse med delad data och arbetsflöden.

Förbättra tillförlitligheten med AI-driven övervakning, inspektion och förutsägande underhåll. Betala bara för det du faktiskt använder, med förenklad licensiering samt multicloud-distribution för större flexibilitet.

AFRY är en av de ledande affärspartnerna och branschexperterna på IBM Maximo och vi deltar aktivt i utvecklingen av programvaran tillsammans med IBM. Vi har lång erfarenhet och expertis på teknisk och funktionell nivå på IBM Maximo.

Vi arbetar med allt från förstudie, ny implementering/uppgradering, klassrum och digital utbildning samt applikationshantering/support.

IBM Maximos harmonisering av Människa, Process och IT ingår alltid som ett lager i våra leveranser. Ur Maximos synvinkel handlar det mycket om att använda best practice utifrån både systemuppsättning, data, processer och verksamhetens mognadsgrad. Allt för att skapa mest värde för en datadriven underhållsverksamhet.

Läs mer om IBM Maximo Application Suite:
https://www.ibm.com/products/maximo

Novacura Flow Arrow pointing right

Novacura Flow är en mångsidig mjukvarusvit som hjälper till att modifiera och utöka ERP-system (Enterprise Resource Planning).

Novacura Flow är en low-code plattform där kunder kan bygga sina egna ERP-applikationer genom att helt enkelt rita in dem i en specifik appdesigner. Novacura Flow går längre än definitionen ”low code”, eftersom det också erbjuder funktioner för affärsprocesshantering (BPM) och anslutningsfunktioner som vanligtvis är reserverade för integrationsplattformar.

Med slutanvändarapplikationer som kan köras på varje vald enhet och det omfattande biblioteket av industriapplikationer som finns tillgängliga på Novacura Marketplace, är Novacura Flow det mest kompletta mjukvarupaketet för att eliminera begränsningarna hos ERP-system.

Med Novacura Flow har dina underhålls- och fältservicetekniker all information de behöver för sina dagliga aktiviteter, direkt i handen – även när de är mitt ute i ingenstans.

AFRY är en affärspartner med Novacura, specialiserad på kapitalförvaltningsdomänen och användningen av Flow-produkten.

Läs mer om Novacura Flow-lösningen:
https://www.novacura.com/

Novacura Flow Diagram

Paketerade Tjänster

AFRY DNA Arrow pointing right

Databaserad nulägesanalys - en aktuell bild av dina underhållsdata och dess kvalitet.

Vi levererar tydliga insikter och rekommendationer om hur ni kan förbättra såväl datakvalitet som processer i er underhållsverksamhet. Vi tillhandahåller också lösningar på hur ni tar nästa steg mot ett datadrivet underhåll i världsklass.

Med våra färdiga analysverktyg analyserar vi data från ert underhållssystem, och med våra beräkningsmodeller ger vi er insikt om ert nuläge och förbättringspotential mot ett Datadrivet Underhåll.

Förutom viktig data om nuläget på anläggningen innehåller er data också många sanningar om hur arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs. Exempelvis underhållets effektivitet, planeringseffektivitet, datakvalitét, fördelning av underhållsarbete osv. Dessa sanningar använder vi för att staka ut vägen framåt så att ni får rätt resultat i rätt ordning.

Levereras till ett fast pris oavsett underliggande Undehållssystem. Normalt leveranstid på 4-6 veckor.

Reservdelsoptimering Arrow pointing right

AFRY Spare Parts - Hitta besparings- och effektiviseringsmöjligheter i er förrådsverksamhet. Vi har fokus på att optimera kapitalbindningen i förhållande till de bristkostnader som kan uppstå.

Med vårt färdiga analysverktyg analyserar vi förrådsdata från ert underhållssystem/affärssystem, och med våra beräkningsmodeller ger vi er insikt om hur statusen är på ert förråd och vilka förbättringspotentialer som finns.

Vi vet med erfarenhet att det finns stora besparings- och effektiviseringsmöjligheter i företags förrådsverksamhet.

I vår bok Underhåll i Världsklass beskriver vi modeller för ekonomisk reservdelsstyrning och vi har under många år hållit utbildningar inom området. All den här kunskapen omsätter vi i praktiken på ert förrådsdata.

Vi kommer bland annat ge er:

 • Volymvärdesanalys inklusive förslag på A-,B- och C-klassning
 • Förslag på klassificering av material i försäkrings-, förbruknings- och förbrukningsmaterial
 • Optimeringsförslag på det A-klassade materialet
 • Förslag på utskrotning av artiklar
 • Förslag på mål och nyckeltal, samt på hur arbetet ska drivas vidare utifrån analysen

Levereras till ett fast pris oavsett underliggande system. Normalt leveranstid på 4-6 veckor.

Intervjubaserad nulägesanalys Arrow pointing right

Få en oberoende och heltäckande nulägesbild av hela underhållsverksamheten, det vill säga både underhållsorganisation och alla de delar av verksamheten som påverkar underhållet. Denna genomförs via intervjuer och workshops med er verksamhet.

Utgångspunkten för alla förbättringar är en god kännedom om vad som är bra respektive förbättringspotential i underhållsverksamheten. Vår intervjubaserade nulägesanalys (audit) ger er denna kännedom.

Likaså är en tydlig och väl förankrad bild av verksamheten en förutsättning för att man på ett framgångsrikt sätt skall kunna formulera, förankra och implementera en strategi.

Nulägesanalysen är en systematisk genomgång av underhållsverksamheten, det vill säga inte bara underhållsorganisationen i sig, utan all verksamhet i företaget som påverkar underhållet.

Nulägesanalysen omfattar alla berörda medarbetare och involverar dem på ett naturligt sätt i den efterföljande förbättringsprocessen. Utvärderingen blir utgångspunkt för en total förbättringsprocess som skapar höjd produktivitet.

Genomgången som ger en heltäckande bild av underhållsverksamheten är uppdelad på bland annat:

 • Strategi/Ledarksap
 • Kompetenssäkring
 • Nyanskaffning och modifiering
 • Planering
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Reservdelsstyrning
 • Produktionsförmåga och ekonomi
 • Anläggningsstatus, miljö och säkerhet

På AFRY har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört nulägesanalys av olika verksamheter, via intervjuer och benchmarking. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på.

Den intervjubaserade nulägesanalysen kan med fördel kombineras med vår Databaserade Nulägesanalys för att ge det kompletta nuläget.

Optimering anläggningsdata Arrow pointing right

En kritiskt viktig komponent för att kunna bedriva ett Datadrivet Underhåll i världsklass är strukturerad och kvalitetssäkrad anläggningsdata. Det är också ett måste för framtida maskininlärningsmodeller och underhållets ekonomiska betydelse.

Med våra färdiga metoder, verktyg och best practice hjälper vi er att höja kvaliteten på er anläggningsdata till ett strukturerat och analyserbart dataunderlag. Vi etablerar också tillsammans en struktur för att upprätthålla datakvaliteten i ert underhållssystem så att ni kan fortsätta er resa mot ett Datadrivet Underhåll.

Optimering av anläggningsdata finns för:

 • Utrustningstyper
 • Felklasser och felkoder
 • Kritikalitetsklassning
Önskat läge Arrow pointing right

Önskat läge är det strategiska dokument för er underhållsverksamhet som normalt sträcker sig 3-5 år framåt. Hela underhållsverksamheten behöver förstå vart man ska, för att på så sätt kunna fokusera på rätt saker och successivt förändras.

Vi vet att man lätt blir ”hemmablind” vilket är mänskligt. I vårt standardiserade arbetssätt för att forma ett ”önskat läge” så inkluderar vi en inspirationsworkshop för Datadrivet Underhåll i världsklass. Syftet är att höja blicken och ge insikt om vilka möjligheter som finns. På så sätt är det lättare att börja forma målen för en tidsperiod ett antal år framåt (normalt 3-5 år).

Önskat läge är en fastpristjänst där vi har en väl beprövad metodik, mallar och erfarenhet från andra företag där vi tillsammans med er jobbar fram ert önskade läge.

Henrik Nyström - Manager, Data Driven Maintenance
Henrik Nyström
Manager, Data Driven Maintenance

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Henrik Nyström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Fredrik Nerman - Key Account Manager
Fredrik Nerman
Key Account Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Nerman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.