Två personer som står industriområde med gula skyddshjälmar

Periodiska besiktningar

Periodisk besiktiningar på AFRY

Vi på AFRY har lång erfarenhet av och kan hjälpa er att utföra både förstagångsbesiktningar och periodiska besiktningar enligt miljöbalken.

Ni som verksamhet behöver inte förbereda något, utan det räcker med att ni bokar in besiktningen och skickar in de uppgifter vi efterfrågar! När besiktningen sen är klar får ni en rapport som förklarar vad som fungerar bra i er verksamhet och vad som behöver förbättras.

 

Varför besiktning?

Alla verksamheter behöver ha en fungerande egenkontroll och det innebär bland annat att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. De flesta tillståndspliktiga verksamheter har krav på sig att låta en oberoende sakkunnig utföra periodiska besiktningar av verksamheten.

En besiktning kan beställas på eget initiativ eller efter krav från en myndighet. Det är vanligt att besiktningar ska ske varje eller var tredje år, beroende på verksamhetens omfattning och komplexitet.

Hur går en besiktning till?

Under en besiktning går vi på plats igenom er egenkontroll och hur villkor i tillståndet efterlevs.

En besiktning kan vara en övergripande genomgång av hela verksamheten, eller att fokus läggs på utvalda områden eller delar av processen. Vanligtvis avgörs omfattningen baserat på ert program för egenkontroll och ibland också i dialog med tillsynsmyndigheten. En besiktning tar vanligtvis en eller två dagar beroende på hur omfattande verksamheten är.

Glöm inte att ni som verksamhetsutövare i god tid behöver bjuda in tillsynsmyndigheten till besiktningstillfället.

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.