Woman in glasses looking into a computer

Robust kommunikation: Risk och kontinuitetshantering

Risk och kontinuitetshantering

AFRY erbjuder myndigheter, offentlig och privat verksamhet expertstöd, ledning och analys inom risk- och kontinuitetshantering, cybersäkerhet och säkerhetsskyddslagen.

Just nu pågår en omvandling inom näringsliv, offentlig verksamhet och allmänhet vad gäller digital kommunikation. Detta gäller både näten för fasta och mobila tjänster som utvecklas inom täckning och bandbredd (och därmed även utbredd tillgång till smarta enheter) och som ökar användningen av näten till konsumtion av både bandbreddskrävande tjänster och samhällstjänster.

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering med nya arbetssätt och som ställer höga krav på de kommunikationstjänster man använder. Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet. Detta ställer krav på robusta och motståndskraftiga kommunikationsverktyg.

AFRY har mer än 50 års erfarenhet inom riskhantering, cybersäkerhet och säkerhetsskydd från att ha arbetat som partner till Försvarsmakten, Försvarets materielverk, beredskapsmyndigheter, offentlig förvaltning och privata företag. Vi dokumenterar, analyserar, kvantifierar och motverkar risker för säkerhetskänslig och samhällsviktig infrastruktur och tjänster. Vi utgår från databaserat underlag med expertintervjuer och workshoppar med ledningen på företags-, koncern och styrelsenivå. Vår metodik bygger på beprövad erfarenhet och standarder såsom ISO 31000 (Riskmanagement), ISO 22301 (Samhällssäkerhet och kontinuitet) och ISO 27001 (Informationssäkerhet).

Vi erbjuder

AFRY stöttar myndigheter, offentlig och privat verksamhet med expertstöd, ledning och analys inom risk och kontinuitetshantering, cybersäkerhet och säkerhetsskyddslagen:

  • Heltäckande genomlysning tillsammans med ledningsgrupp och styrelse
  • Genomgång och revidering av befintlig analys och plan
  • Genomgång av befintliga metoder, processer och policyramverk samt benchmark gentemot ISO standards
  • Extern utifrån-in analys som utmaning av befintlig analys
  • Utbildning av organisationen inom ämnesområdena

Filip Enander - Business Unit Manager Cyber Security

Filip Enander

Business Unit Manager Cyber Security

Kontakta Filip Enander

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Joakim Strandqvist - Senior consultant Risk and Public Safety

Joakim Strandqvist

Senior consultant Risk and Public Safety

Kontakta Joakim Strandqvist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.