Kartläggning av vägarnas tillstånd med hjälp av digital teknik

Vägunderhållsplanering med crowdsourcing

Kartläggning av vägarnas tillstånd med hjälp av digital teknik

Kommuner och regioner får med crowdsourcing snabbt och kostnadseffektivt en helhetsbild över vägarnas status. Det blir tydligt var underhållsbehov finns, var åtgärder och investeringar gör bäst nytta. Arbetet med underhållsplan och budget blir enklare och mer framgångsrikt.

Behovet av att kunna kartlägga vägarnas tillstånd och få en helhetsbild för de som är ansvariga för underhåll i kommuner och regioner är stort. Budgeten, som ofta är begränsad ska hållas och de resurser som finns måste användas där de gör mest nytta. Med rätt underhåll ökar också den totala livslängden för vägar, gång- och cykelbanor.

Investeringsbeslut fattas utan helhetsbild

För närvarande sker vägunderhåll i många kommuner baserad på iakttagelser från lokalbefolkningen, vilka sällan är jämförbara. En helhetsbild saknas och underhållsarbetet sker allt eftersom behov uppstår istället för systematiskt och enligt en långsiktig plan. De verktyg för kartläggning som funnits på marknaden har varit komplexa, tidskrävande men också kostsamma.

Nya möjligheter med crowdsouring, gamification och AI

AFRY har skapat en tjänst som med hjälp av crowdsourcing i kombination med gamification och AI hjälper kunder att på bara ett par dagar samla in data om vägarnas status samt analysera den. Information som sedan kan ligga till grund för underhållsplaner och investeringsbeslut. Den insamlade data som är omedelbar ger också möjlighet att reagera snabbt på fel som kan utgöra direkt fara för trafikanterna.

Mobilspel samlar in data

Tjänsten Vägunderhållsplanering med crowdsourcing består bl a av ett mobilspel som används för att samla in data med hjälp av GPS-taggade videos. I spelet placeras virtuella föremål ut på olika rutter vilka har ett värde i pengar. Lokalbefolkningen bjuds in att spela spelet, de samlar in föremålen och då även samtidigt data.

Föremålet försvinner i realtid när någon tar det. Vägen undersöks på så sätt bara en gång. Videos som inte uppfyller kvalitetsstandarderna avvisas och föremålen returneras ut i spelet igen för någon annan att samla in.

Spelaren ersätts med sitt totala insamlade värdet, baserat på föremålen, i pengar.

Budget och underhållsplan för vägunderhåll

Det data som samlas in sparas och analyseras i ett vägunderhållssystemet. Med hjälp av informationen kan sedan de ansvariga budgetera och planera för underhållsarbetet. Återkommande undersökningar gör det även möjligt att skapa nedbrytningsmodeller för att förutsäga det framtida tillståndet och underhållsbehovet på vägarna.

Samarbete för effektivare vägunderhåll

Tjänsten Vägunderhållsplanering med crowdsourcing tillhandahålls genom ett samarbete mellan AFRY, Crowdchupa, Vaisala och Sirway.

AFRY contact person generic image
Ulf Nilsson
Service Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ulf Nilsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.