Femtech at AFRY
FemTech
Att ignorera könsskillnader i produktutformning kan leda till kostsamma, riskfyllda eller till och med dödliga konsekvenser när kvinnor betraktas som små män.
Mobile phone - close up
Efterfrågan på kritiska mineraler ökar lavinartat
Denna ökning driver utvecklingen av gruvindustrin, där befintliga gruvor utvidgas, nya gruvor öppnas och gamla gruvor väcks till liv.
Expansive dark blue-sky backdrop, with a man and woman in the foreground surrounded by white LED rope lights.
Tjänster
Vårt omfattande utbud av tjänster innefattar strategi, teknisk rådgivning, design och ingenjörskonst, till projektledning och drift.
colleagues work together
Projekt
Vi är experter som verkar över hela världen inom infrastruktur, industri och energi.
Göteborg kollegor

Hur är det att jobba på AFRY?

Läs intervjuer och se filmer med några av våra medarbetare för att få en inblick i deras vardag.