Femtech at AFRY

FemTech förändrar produktutvecklingen

Där innovation möter inkludering

Trots att kvinnor* utgör nästan hälften av världens befolkning, finns det en märkbar skillnad när det kommer till investeringar och produktutveckling riktade mot kvinnors hälsa. Vardagliga föremål som möbler, smartphones och bilar är ofta anpassade för den genomsnittlige vite mannen. Att ignorera könsskillnader i produktutformning kan leda till kostsamma, riskfyllda eller till och med dödliga konsekvenser när kvinnor betraktas som små män.

FemTech, eller teknik för kvinnor, erbjuder skräddarsydda diagnostiska verktyg, produkter och tjänster för kvinnors hälsobehov. Företag inom detta område fokuserar på innovativa lösningar för hälsotillstånd som påverkar kvinnor på ett unikt sätt, såsom ADHD eller hjärt-och kärlsjukdomar med könsspecifika symptom, samt produktdesign som tar hänsyn till det kvinnliga perspektivet.

Det bortglömda området: kvinnors hälsa

Medicinsk forskning fokuserar ofta på data från den genomsnittlige mannen och försummar könsskillnader i immunsystem och hormoner. Endast 4% av den globala forsknings- och utvecklingshälsobudgeten är avsatt för kvinnors hälsa, vilket visar på en oroväckande obalans. Att förbise kvinnors hälsa kan leda till sociala och ekonomiska bakslag samt vidga könsklyftorna. 1  Investeringar i teknik för kvinnor och förbättrad kvinnlig hälsovård kan i stället driva positiva förändringar inom både hälsovård och i samhället.

Då den bärbara och digitala hälsotekniken ökar öppnas nya innovationsmöjligheter. Medan menstruationsprodukter är dominerande, är fertilitet, preventivmedel, klimakteriet och hormonrubbningar växande områden med outnyttjad potential. Ett exempel är inne, världens första fertilitetsmonitor för hemmabruk, där saliv används för diagnos, utvecklad av den tyska start-upen Feral tillsammans med AFRYs ingenjörer inom mekanisk design.

a picture of the medical product inne by feral
inne by Feral
inne by Feral, en tysk bioteknikstart-up, är världens första fertilitetsmonitor för hemmabruk som använder din saliv. Utvecklad tillsammans med AFRY.

Kvinnor är inte små män

När man ser bortom det medicinska området kvarstår klyftan mellan investeringar och utveckling av könsneutrala produkter och tjänster. Konsumenter tror att produkter som bilar, sportartiklar, smartphones och möbler är unisex, när de faktiskt är utformade för den genomsnittlige mannen. 2  Alltför ofta har kvinnor inget alternativt, och tvingas använda produkter där komfort, säkerhet och funktionalitet för dem inte har tillgodosetts.

Ett typiskt exempel är fordonsbranschen där det inte finns några regler som säger att bilar måste krocktestas med en kvinnlig krocktestdocka, vilket resulterar i en 73% högre risk för kvinnor att allvarligt skadas vid en frontalkollision. När nya bilar utvecklas överväger de flesta tillverkare helt enkelt inte skillnaderna i höjd, tyngdpunkt eller styrka i nackmuskler när det gäller kvinnliga kontra manliga kroppar.

Ett annat exempel är inomhustemperaturen på ett genomsnittligt kontor. De flesta kontorsbyggnader ställer in temperaturen baserat på flera decennier gammal data som bygger på den manliga ämnesomsättningen, som är högre än kvinnors, och därför resulterar i en högre kroppstemperatur. Detta leder till att kvinnor fryser och ofta bär jackor eller tjockare tröjor på kontoret. Kanske är det dags att minska könsdiskriminerande fördomar även inom termisk komfort?

FemTech at AFRY

Hur hamnade vi i den här situationen?

Forskning visar att 80% av MedTech-företagen leds av män. När innovatörer tar sig an att lösa hälsoutmaningar finns det dessutom en märkbar tendens att män fokuserar på tillstånd som främst påverkar just män. 3 4

Samma situation kan ses inom andra branscher. Studier har visat att endast 19% av yrkesverksamma produktdesigners i USA är kvinnor, och endast 11% av ledarskapsrollerna inom design innehas av kvinnor. I Storbritannien är statistiken ännu mer oroande, då kvinnor endast representerar 5% av alla yrkesverksamma designers. 5 6

Emellertid drivs 70% av FemTech-företagen av kvinnliga entreprenörer och forskning visar att team med kvinnliga ledare löser problem för båda könen och utmanar stereotyper. När företag drivs av kvinnor förändrar det inte bara hälso- och sjukvårdsbranschen utan minskar även ojämlikheten mellan könen inom tekniklandskapet. 7

Varför har FemTech sådan betydelse?

Förbättrad kvinnohälsa Arrow pointing right

Med tekniska lösningar utformade för kvinnors behov erbjuder FemTech en mer exakt sjukvård inte bara för unika kvinnliga tillstånd, utan också där symtom på sjukdomar varierar mellan kön.

Minskad stigmatisering Arrow pointing right

Genom att bidra med teknik och tjänster belyser FemTech stigmatiserade ämnen som menstruation, klimakteriet och andra relaterade frågor.

Lösningar för en varierad population Arrow pointing right

FemTech-företag anpassar sig ofta till samhällets mångfald och erbjuder produkter och tjänster för marginaliserade grupper och HBTQI+-personer, vilket gör hälsovårdsteknologi mer tillgängligt för en bredare användargrupp.

Global påverkan Arrow pointing right

FemTech har potential att ha en betydande global påverkan genom att förbättra tillgången till hälsovårdstjänster, ge kvinnor möjlighet att ta kontroll över sin hälsa samt främja forskning och innovation inom kvinnors hälsa.

FemTech på AFRY - tillgodoser olika sektorer

FemTech på AFRY är paraplyet där flera av våra kompetenser samlas för att driva förändringen och stärka vårt erbjudande ytterligare. Genom att koppla samman olika expertisområden som design, infrastruktur, maskinteknik, mjukvaruutveckling, medtech, livsmedelsvetenskap, och produktutveckling blir AFRY en stark partner inom FemTech-landskapet och stödjer klienter som utvecklar innovativa lösningar för att säkerställa inkludering för alla.

*I denna text har vi valt att hänvisa till tjejer och kvinnor på grund av bristen på officiellt erkända och accepterade uttryck som täcker en mer mångsidig population. Men vi vill tydligt framhålla att alla som är födda med en livmoder är inkluderade oavsett vilket pronomen du föredrar att använda. Vi är också medvetna om att termen FemTech i sig kan vara exkluderande. Vi välkomnar därför alla förslag på bättre uttryck och termer att använda.

Kontakt

Siri Bergnéhr - UX Designer and co-founder of AFRY's FemTech network

Siri Bergnéhr

UX Designer and co-founder of AFRY's FemTech network

Kontakta Siri Bergnéhr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Fotnoter

  • 1. https://www.weforum.org/agenda/2024/01/women-healthcare-gap/ a↩
  • 2. https://www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/shrink-it-and-pink-it-gender-bias-product-design a↩
  • 3. https://meditechinsights.com/global-femtech-market/ a↩
  • 4. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/the-dawn-of-the-femtech-revolution a↩
  • 5. https://www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/shrink-it-and-pink-it-gender-bias-product-design a↩
  • 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7154023/ a↩
  • 7. https://www.news-medical.net/health/The-FemTech-Revolution-how-technology-is-empowering-Womens-health-and-wellness.aspx a↩