Process industries site from above

Kurs om Ex i

När

Från: 07-mars-2024 Till: 08-mars-2024

Utbildning om egensäkerhet

Kursen om Ex i vänder sig till dig som projekterar egensäkra system och/eller väljer Ex i-produkter. (För installation och underhåll gå kursen ATEX-installationer.)  Du behöver ha allmänna kunskaper från utbildningen ATEX-installationer eller motsvarande.

Varför utbildning om egensäkra system?


De bästa, säkraste och minst kostsamma lösningarna för mätning och automation i EX-miljö är ofta egensäkra. Egensäkerhet skiljer sig från övriga utföranden för explosions-skydd och kräver mer och annorlunda kompetens! Framförallt är det inte den enskilda produkten som ger säkerhet, utan vilka produkter som kombineras till ett egensäkert eller farligt system.  

Pris: 9 900 kr, exkl moms
Plats: Göteborg, Grafiska vägen 2
Tid: Torsdag start, kl 08:10, avslut fredag kl. 14.00

Process industries site from above

Om kursen

Mål Arrow pointing right
Mål med kursen

Kan du utvärdera att barriär(-er), kabel och fältapparat(-er) är säkra tillsammans? Kan du upprätta en systembeskrivning? Kan du beräkna säkerhetsvärden för kombinerade barriärer? Har du koll på de MÅNGA KRAV som ställs? Målet med denna kurs är att du ska kunna utvärdera samt dokumentera egensäkra kretsar.

Förkunskaper Arrow pointing right
Förkunskaper

Du behöver ha allmänna kunskaper från utbildningen ATEX-installationer eller motsvarande. Bland annat kunskap om hur riskområden och utrustning indelas, Ex-märkningar samt hur egensäkra kretsar ska installeras. Erfarenhet av instrumentering/automation är värdefull.

Innehåll Arrow pointing right
Innehåll
 • Hur skyddar egensäkerhet mot antändning av explosiv atmosfär?

 •  Vad betyder märkningarna?

 • Hur välja utrustning för zon, grupp, temperaturklass, tändtemperatur, skyddsnivå, högsta gnistenergi och temperatur?

 • Egensäker apparat, enkel apparat och tillhörande apparat

 • Enkla egensäkra system

 •  Utvärdering och temperaturklassning av enkel apparat

 • Dokumentation i systembeskrivning av egensäkra system

 • Tändkurvor/tabeller för spänning, ström, induktans och kapacitans

 •  Utvärdering av system med fler än en kraftkälla/barriär (med resistiv begränsning)

 • Allmänt om olinjära system och annat som kräver mer kunskap än kursen ger

 • ATEX-direktiven och egensäkerhet – Vad gäller för enkla apparater, system, etc.?

 • Andra Ex-utföranden som ofta kombineras med Ex i: Ex d, Ex e, Ex t, Ex op, Ex q …

 • Fältbussar i Ex-miljö

 • Kort om Ex utanför EG/EFTA

 • Övningar

Vad som ingår och plats Arrow pointing right

Pris: 9 900 kr, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika. Pris för både kursen Ex i och kursen ATEX vid samtidig anmälan: 20 950 kr exklusive moms.
Plats: Göteborg, Grafiska vägen 2
Tid: Torsdag start, kl 08:10, avslut fredag kl. 14.00

Kursledare:

Peter Nordqvist - Senior ATEX Specialist Engineer

Peter Nordqvist

Senior ATEX Specialist Engineer

Peter är konsult och specialist inom ATEX med lång erfarenhet av explosiva atmosfärer från brandfarlig vara och/eller damm samt utrustning för sådan miljö. Peter deltar även i arbetet med SEK handbok 426 (klassning) och 427 (Ex-installationer).

Kontakta Peter Nordqvist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Chemical plant at night

Kurs ATEX