Kemiindustri

Modern outdoor fuel factory facility

Kemiindustri

Erfarenhet och expertis inom olika kemiska sektorer

Vi har erfarenhet och expertis för att möta branschomfattande krav på säkerhet och effektivitet inom olika kemiindustriella sektorer, allt från raffinering av kemikalier och bearbetning av bulkresurser till rening av avloppsvatten. Vår globala processteknikkompetens stöds av djup lokal kunskap för att säkerställa att alla aspekter beaktas under uppdragen utifrån ett hållbart perspektiv.

Vi har en omfattande projektlednings-, process- och anläggningskompetens inom petroleum-, petrokemisk och kemisk industri.

Vi erbjuder dig design- och projektledningstjänster från tidiga studier via EPCM-projekt, till uppstart av investeringsprojekt och långsiktigt partnerskap för OPEX-tjänster för hela livscykeln.

Vår process- och teknikkunskap kompletteras av kompetenser inom energi, vatten, infrastruktur och miljöledning.

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande och andra värdeskapande tjänster.

 

Våra nyckelkompetenser:
  • Grundläggande & finkemikalier
  • Specialkemikalier
  • Petrokemi
  • Oljeraffinering
  • Olja och gas
Jörgen Katz
Head of Competence Line Chemicals

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.