Hur AFRYs operationella operativa datalager skapar mervärde för affärsverksamheten

Hur AFRYs operationella datalager skapar mervärde för affärsverksamheten

Vill du lära dig mer om hur man kan skapa affärsvärde av data som idag är svår att komma åt eller lita på?

Jula, AFRY och Microsoft genomförde i september ett live-sänt seminarium om samarbetet kring det operationella datalager som Jula använder och som AFRY varit med och skapat. Huvudsyftet med seminariet var att skapa ökad förståelse för den affärsnytta som denna typ av snabbfotade koncept genererar för Jula i deras affär.

Rasmus Hollin från Jula berättar om hur arbetet inleddes för fem år sedan och delar viktiga medskick kring hur man kan inleda arbetet för att identifiera behovet, utmaningen och problemet man vill lösa. För Jula handlade det primärt om brist på tillförlitlig data om lagersaldo, produkter och pris som fanns i gamla system som var svåra att synka.

Målbilden var att skapa en lösning som gav en så kallad “single point of truth”, information som hela organisationen kunde lita på och som man säkerställt har rätt affärsregler kopplade till. Lösningen skulle också vara hållbar och skalbar i molnet då Jula har olika belastning under olika delar av året kopplat till handelsmönster så som exempelvis Black Friday eller realisation.

Titta på seminariet här
För att få en uppfattning av hur Jula antog utmaningen och vilken teknik som varit del i lösningen, välkommen att ta del av det 30 minuter långa seminariet.