hospital construction site with blue sky

Digitaliserad bygglogistiklösning för Norrlands Universitetssjukhus

Intervju med Jenny Olsson om bygglogistiken vid om- och nybyggnationen av Norrlands Universitetssjukhus

Norrlands Universitetssjukhus genomgår om- och nybyggnation som beräknas pågå till 2023, och sedan 2017 har AFRY helhetsansvar för bygglogistiken. Jenny Olsson är Supply Chain Managementkonsult på AFRY och har arbetat i projektet sedan start.

Hej Jenny! Kan du först berätta vad rollen som konsult inom Supply Chain Management innebär?

I mitt arbete får jag vara delaktig i olika uppdrag ute hos våra kunder. Det kan vara inom olika branscher och även olika områden inom Supply Chain Management. Jag arbetar mestadels med bygglogistik, men har även gjort logistikanalyser i produktionsmiljöer, processkartläggningar för det logistiska flödet samt tagit fram beslutsunderlag för outsourcing och val av samarbetspartner gällande lager och transport.

Vad händer inom bygglogistikbranschen just nu?

Många aktörer inom byggbranschen börjar för upp ögonen för möjligheterna med effektiv bygglogistik. Vi på AFRY, liksom andra aktörer som är aktiva inom bygglogistikbranschen, har nu samlat in så pass mycket data från genomförda och pågående projekt att vi med hjälp av statistik kan verifiera de positiva effekter som forskningen länge pekat på.

Med rätt bygglogistiklösning kan man öka produktiviteten hos byggnadsarbetarna genom att frigöra två timmar per person och dag, uppnå en mer hållbar logistik genom att halvera antalet transporter och öka säkerheten på byggarbetsplatsen.

Jenny Olsson, supply chain management consultant
Jenny Olsson, Supply Chain Managementkonsult på AFRY
Norrlands Universitetssjukhus
Norrlands Universitetssjukhus
Kan du berätta mer om AFRYs uppdrag som logistikpartner för Region Västerbotten för om- och nybyggnationen av Norrlands Universitetssjukhus?

Ja, i partnerskap med Myloc och DB Schenker har AFRY utvecklat och implementerat en innovativ och digitaliserad bygglogistiklösning som inkluderar hela försörjningskedjan från leverantör till montage. Under hela byggtiden är den ordinarie sjukhusverksameten igång och säkerheten för de som vistats i området är av högsta prioritet liksom en störningsfri drift av sjukhuset. Bygglogistiklösningen som implementerats möjliggör effektiv byggproduktion parallellt med pågående sjukhusverksamhet.

Slutligen, vad skulle du säga är det mest givande med din roll?

Det som är mest givande i mitt jobb är att identifiera förbättringspotentialer, för att sedan kunna designa och implementera en logistiklösning som genererar positiva effekter. Det är roligt och utvecklande att arbeta i team tillsammans med kollegor och kunden för att tillsammans ta fram den bästa lösningen på ett problem, eller för att realisera en identifierad förbättringspotential.

 

hospital construction site with blue sky

Vill du höra Jenny berätta mer?

Lyssna på Logistikpodden där hon medverkar.