Person touching digital screen

Mognadsmodellen av AFRY

Beräkna värdet på dina operativa risker och eliminera dem.

Allt strängare tekniska regler och ökade krav på insyn från myndigheter, kunder och leverantörer leder sårbarhet för verksamhetens anseende och överlevnad. 

Tillsammans med experter från AFRY och vår Mognadsmodell tar vi reda på din organisations förmåga att hantera utmaningar med lagefterlevnad och kvalitetsstyrning.

Modellen används ihop med utredning och resultatet kan tillexempel vara en prioriterad handlingsplan för hur du ska nå önskade framtida resultat och mognadsgrad. Slutrapporten kan också innehålla en fullständig GAP-analys och en ekonomisk analys av affärsrisker som med fördel används till beslutsunderlag vid investeringar.    

 

Våra erbjudande

 

  • Mognadsmodellen bygger på standarden ISO 19600 Compliance Management Systems, men kan även användas inom miljö, hälsa, säkerhet, projekt, risker, kvalitet, hållbarhet och leveranskedjan samt inom branschspecifika områden eller en anpassad kombination.   
  • Utredningen utförs alltid av ledningsspecialister tillsammans med personer med områdesspecifik kompetens. 
  • Den kan användas i alla branscher, var som helst i världen och paketet kan enkelt utökas eller minskas och anpassas efter dina specifika behov.  
  • Modellen har testats, använts och utvecklats i flera framgångsrika kundprojekt, bland annat inom hemelektronikföretag, fordonstillverkning samt massa- och pappers industrin.
Annelie Bergsjö
Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.