man and woman working together in office

Compliance and Quality Management

Lagefterlevnad/Compliance Arrow pointing right

Föreskrifter och krav under hela produktlivscykeln

Att effektivt hantera världsomspännande lagefterlevnad är en kritisk del av strategin för tillgång till en global marknad med säkra produkter och för att skydda varumärket, inkomst och marknadsandelar.

Med våra beprövade och testade metoder för att säkerställa lagefterlevnad på både nationell och internationell nivå kan vi hjälpa ert företag att ta fram en skräddarsydd strategi inklusive mål och effektiva strategier.

Vi är specialiserade på lagefterlevnad, föreskrifter och kvalitetsarbete under utvecklingsfasen och produktion inom alla industrier och vi erbjuder ett komplett utbud av expertis inom:

 • Miljölagstiftning
 • Produktsäkerhet & lagefterlevnad
 • Kravbild (Regulatory outlook)

 

Miljö- & kemikalielagstiftning

Vi erbjuder projektledare, sakkunniga experter och resurser inom områden såsom:

 • ISO 14001
 • REACH
 • UK REACH
 • RoHS
 • China RoHS
 • SCIP
 • CLP
 • WEEE
 • GHS
 • Konfliktmineraler
1772_gettyimages-1200462326_ environmental compliance
2187_gettyimages-1207915084-edit boys kids child experiment

 

Produktsäkerhet och lagefterlevnad

Vi erbjuder projektledare, sakkunniga experter och resurser inom områden såsom:

 • Maskindirektivet, MD
 • Generella produktsäkerhetsdirektivet, GPSD
 • Lågspänningsdirektivet, LVD
 • Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC
 • In Vitro Diagnostic Regulation, IVDR
 • In Vitro Diagnostic, IVD
 • Batteridirektivet
 • Trade Compliance

 

Kravbild (Regulatory outlook)

Med Regulatory Outlook Service säkerställer AFRY att våra kunders företag och produkter löpande uppfyller ställda krav.

 • Kartläggning: Vi kartlägger föreskrifter, standarder och direktiv som är lämpliga för ert företag
 • Granskning & Planering: Företag och produkter är granskade för att identifiera applicerbara delar i kraven. Baserat på granskningen föreslår vi en övergripande plan för att efterleva kraven.
 • Rådgivning & Utbildning: Regulatorisk rådgivning inklusive årlig information gällande uppdateringar och nyheter inom föreskrifter och direktiv. Skräddarsydd utbildning anpassad efter ert företag.
Woman watching birds
Kvalitetsledning/Quality Management Arrow pointing right

När kvalitetsledningssystemet är som bäst glömmer du att det är där

I alla aspekter av en organisation, oavsett om man är ett tjänsteföretag eller ett produktutvecklande företag, säkerställer ett väletablerat ledningssystem business excellence.

AFRY är specialiserade på kvalitetsarbete under hela produktens livscykel inom alla industrier och erbjuder ett komplett utbud av expertis för att forma en hållbar och skräddarsydd strategi för lag- och kravefterlevnad.

Oavsett typ av produkt ni utvecklar eller vilken marknad ni verkar på, måste ert företag följa ett ökande antal föreskrifter och kvalitetskrav relaterade till produktsäkerhet och miljösäkerhet.

Vi rådger och stöttar ert företag med:

 • Ledningssystem
 • Leverantörskvalitetssäkerhet
 • Quality Engineering
 • Revisioner

 

 

Verdensmål

Ledningssystem

Ett ledningsystem som stödjer en verksamhetsoptimering genom hela organisationen, skapar förutsättningar för en säker miljö för anställda samt den närliggande såväl som den global miljön. Oavsett om man är ett tjänsteföretag eller ett produktutvecklande företag.

Ett väletablerat ledningssystem är inte ett dokumenthanteringssystem, det är företagets kultur. Hur ni gör affärer, smartare, mer effektivt och hållbart.

Vi kan stötta er organisation för att förbättra och etablera en ny företagskultur i linje med:

 • ISO 9001
 • ISO 45001
 • ISO 13485
 • ISO 27001
 • ISO 14001

 

Revision

Revisioner är ett effektivt sätt att utvärdera ett företag, projekt eller en leverantör. Våra revisorer genomför revisioner mot de flesta standarder, lagstiftningar eller andra krav såsom Code of Conduct.

Vår M3 modell, baserad på ISO 19600 och ISO 37301, är en systematisk metod att utvärdera organisationens nivå av lag- och kravefterlevnad mot applicerbara standarder, lagstiftningar, direktiv eller processer.

1107_gettyimages-621706966_2_m Group of people in conference room office working together team
two people organize cardboard boxes logistics packaging

 

Kvalitetssäkring av leverantörer

För att försäkra sig om ett hållbart företag föreslår vi etablering av ett leverantörshanteringsprogram. Code of Conduct, leverantörsutvärdering och revisioner är några av de verktyg vi använder för att utvärdera leverantörers prestation. Hållbara leverantörsrevisioner fokuserar på traditionella aspekter av teknisk förmåga och kvalitetskontroll, samt miljöaspekter, arbetslagar, arbetsetik och råmaterialets ursprung.

 

Quality Engineering

För att övervaka och analysera kvalitetsprestanda använder vi verktyg och metoder anpassade för er organisation. Vi har erfarenhet av alla vanliga metoder såsom:

 • Lean
 • Six Sigma
 • Statistik
 • Kvalitetskontroll
 • Root Cause Analysis
 • 8D
 • Riskanalyser
 • EN ISO 12100
 • PPAP
Meeting people

Britta-Stina Karlsson - Section Manager, Compliance and Quality Management

Britta-Stina Karlsson

Section Manager, Compliance and Quality Management

Kontakta Britta-Stina Karlsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.