Computer document on desk

Teknikinformation

Information och strategi för ett ökat värde

Produktinformation möjliggör enastående teknologi. Manualer, illustrationer, och e-learning stärker användaren, försäkrar en framgångsrik kundupplevelse, och skapar mervärde för produkten och organisationen.

På AFRY översätter vi funktionalitet till värde. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi produkter genom manualer, illustrationer och informationshantering. Och med erfarenhet inom en rad olika branscher — som bland annat medicinteknik, Life Science, telekom och IT — kan vi anpassa vår metod till kunden. Dessutom försäkrar vår mångsidiga kompetens att varje resultat är optimerat i förhållande till industristandarder.

En avancerad informationsstrategi minskar kostnader. Genom att effektivisera publiceringsprocessen skär vi ned på översättnings- och rutinkostnader, och vi frigör tid som vanligtvis spenderas på att navigera komplexa system. I slutändan nyttjas teknologin bättre och dokumentationen når slutanvändaren snabbare.

 

Produktinformation för hela kundresan

Genom produktinformation uppnår komplexa produkter sin fulla potential. Och på AFRY har vi erfarenhet av båda delar. Vi kan informationshanteringen såväl som teknologin. Vi förstår hur man förenklar komplexitet, och hur man översätter produkten till värdefullt innehåll.

Men vårt arbete inkluderar mer än bara det första publiceringsarbetet. Produkten kommer att fortsätta behöva stöttande underlag. Därför överväger vi den helomfattande användarupplevelsen. Vi analyserar målgruppen och skapar informationstillgångar som aktiverar och hjälper användaren genom hela produktens livscykel.

215_af_corp_film_location_  Information strategy Team people working together

Informationsstrategi

Dokumentation kräver strategi. På grund av att varje dokument och produkt är en del av varumärkesupplevelsen, måste system tillämpas.

På AFRY förstår vi behovet av att se helheten. Vi förstår att varje manual och illustration är en del av företagskommunikationen. Oavsett om kunden behöver specialistlösningar eller en helhetsinsats, kommer vi alltid att ta hänsyn till sammanhanget.

Illustration & animation

Tekniska illustrationer och animationer kan ofta kommunicera smartare än traditionella medier. På AFRY kan vi skapa bilder som instruerar användaren mer intuitivt med hjälp av CAD; vi kan illustrera avancerade processer med informerande grafik; och vi kan visualisera komplexa användarscenarion med animationer. I varje insats anpassar vi såklart även resultatet till kundens grafiska profil.

1141_gettyimages-476804945 Illustration and animation sketching develop man blueprint
A woman talking to a person

E-learning & utbildning

Våra e-learning och utbildningslösningar är grundade i en bred disciplinär expertis. Som teknikinformatörer sträcker sig vår erfarenhet över flera områden inom teknologi och kommunikation. Och, sett på företaget som stort, kan vi erbjuda en ännu bredare kunskapsbas inom flera olika områden. Således är AFRY perfekt anpassad för att utveckla professionella utbildningar anpassade till flera branscher.

Hur kan teknikinformation förbättra användarupplevelsen? Arrow pointing right

Teknikinformation kan förbättra användarupplevelsen genom att göra produkten tillgänglig. Genom bland annat manualen förklarar vi komplexa koncept och förenklar instruktionerna.

Hur kan teknikinformation sänka kostnader? Arrow pointing right

Till att börja med kan en effektiviserad publiceringsprocess skära ned på översättnings- och rutinkostnader. Sedan, i användarens händer, kan rätt dokumentation minska reparations- och utbildningskostnader, och kundservice kommer ta emot färre samtal.

Hur kan teknikinformation förbättra intern kommunikation? Arrow pointing right

På AFRY tror vi att system som gör information tillgänglig för alla kan stärka de anställda. Den ökade insynen bidrar med en god grund för kommunikation mellan olika parter från olika avdelningar.

Hur kan teknikinformation frambringa dolda kunskapstillgångar? Arrow pointing right

Dokumentation kommer oundvikligen att inkludera den underförstådda kunskap och praxis som gör företaget konkurrenskraftigt. Teknikinformation frambringar dolda kunskapstillgångar — kunskap som de anställda sitter inne på och använder omedvetet — och gör de insikterna tillgängliga för alla.

Frida Lövgren - Team Leader, Technical Documentation, Malmö

Frida Lövgren

Team Leader, Technical Documentation, Malmö

Kontakta Frida Lövgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Tomas A Johansson - Section Manager, Technical Communication, Göteborg

Tomas A Johansson

Section Manager, Technical Communication, Göteborg

Kontakta Tomas A Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.