Computer document on desk

Teknikinformation

Information och strategi för ett ökat värde

Att förklara hur någonting fungerar, på ett sätt så alla berörda förstår, det är en konst. En konst som vi på AFRY är mästare på och erbjuder dig som kund genom teknikinformation, utbildningsproduktion samt visualisering och animation.

Informationsarkitektur och interaktionsdesign är begrepp vi använder för att beskriva det vi brinner för, att skapa användarvänlig och attraktiv information som håller hela vägen från sändare till mottagare. Vi finns här för dig oavsett om du behöver en punktinsats eller en partner för hela din produkts livscykel och oavsett om du är enmansbolag eller stor global koncern.

Red sports car driving on winding road
Kundegen support visar vägen
Vill du minska mängden supportsamtal? En lösning är att utveckla interaktiv supportguide som efter analys och användarutvärdering effektiviseras.
en stång förs in i en mycket het ugn, handen som håller stången har enkraftig handske
Hybridutbildning för säkert arbete
Säkerhetsarbete lärs ut med stolthet och omtanke. Genom hybridutbildning hjälper chefer sina medarbetare att agera stålsäkert
E6 Lighting Tomasz Majewski
Från idé till produkt på marknaden
Vi översätter funktionalitet till värde. Teknisk kommunikation är avgörande för att dina produkter och tjänster ska nå sin fulla potential.
mobile in hand with pipes and a temperature gauge in behind

Systemstödet som utvecklats för användare av användare

AFRY erbjuder helhetslösning för teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial. En molnbaserad plattform utvecklad för samarbete och återanvändning av material.
Vi kallar den CLM som står för Content Lifecycle Management.

Tomas A Johansson - Section Manager, Technical Communication, Göteborg

Tomas A Johansson

Section Manager, Technical Communication, Göteborg

Kontakta Tomas A Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Sara  Kvarnängen - Segment Manager, Technical Communication

Sara Kvarnängen

Segment Manager, Technical Communication

Kontakta Sara Kvarnängen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Karolina Ellfors - Section Manager Visualization & Animation, Malmö

Karolina Ellfors

Section Manager Visualization & Animation, Malmö

Kontakta Karolina Ellfors

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Hur kan teknikinformation förbättra användarupplevelsen? Arrow pointing right

Teknikinformation kan förbättra användarupplevelsen genom att göra produkten tillgänglig. Genom bland annat manualernförklarar vi komplexa koncept och förenklar instruktionerna.

Hur kan teknikinformation sänka kostnader? Arrow pointing right

Till att börja med kan en effektiviserad publiceringsprocess skära ned på översättnings- och rutinkostnader. Sedan, i användarens händer, kan rätt dokumentation minska reparations- och utbildningskostnader, och kundservice kommer ta emot färre samtal.

Hur kan teknikinformation förbättra intern kommunikation? Arrow pointing right

På AFRY tror vi att system som gör information tillgänglig för alla kan stärka de anställda. Den ökade insynen bidrar med en god grund för kommunikation mellan olika parter från olika avdelningar.

Hur kan teknikinformation frambringa dolda kunskapstillgångar? Arrow pointing right

Dokumentation kommer oundvikligen att inkludera den underförstådda kunskap och praxis som gör företaget konkurrenskraftigt. Teknikinformation frambringar dolda kunskapstillgångar — kunskap som de anställda sitter inne på och använder omedvetet — och gör de insikterna tillgängliga för alla.