Reactor bed

Nybyggnation

Ingenjörer och forskare med gedigen erfarenhet och kunskap om bästa internationella praxis inom alla aspekter av kärnkraft

Med vår expertis erbjuder vi ett brett utbud av tjänster i samband med planering och design av nya kärnkraftverk samt mellanlagringsanläggningar.

Vår erfarenhet av projektutveckling startar från tjänster i tidig fas såsom hjälp med att utveckla regelverket i länder som nyligen har börjat se över sina möjligheter att använda kärnkraft. Vi har hjälpt våra kunders projekt att ta form genom att analysera de strategiska, kommersiella, tekniska och miljömässiga funktionerna i en NPP-utveckling. Vi har utvärderat och rankat potentiella Greenfield- och Brownfield-platser för en NPP mot den flerdimensionella uppsättning kriterier som behövs för ett framgångsrikt projekt i dagens värld. Vi genomför förstudier, affärsmodellanalyser och konceptuell ingenjörs- och bränslestudier.

Vi är välkända för de framgångsrika storskaliga MKB-projekt som vi har genomfört för de senaste NPP-projekten i Europa. Under projektets gång hjälper vi kunder med anbudsdokumentation och utvärdering av bud och vi ger också stöd vid säkerhetsbedömning och kärnkrafts-, miljölicenser och tillstånd.

Områden där vi kan stödja:

  • Platsval, utvärdering och karakterisering
  • Genomförbarhetsstudier och teknikutvärdering
  • Upprättande och / eller granskning av anbudsdokumentation
  • Anbud, urval och kontrakt (EPC, entreprenör, designer)
  • Beredning, granskning och hantering av teknisk dokumentation och licensiering
  • Licensiering stöd
  • Övervakning av reaktorleverantör och försörjningskedja
  • Byggkostnad och personalplanering
  • Upphandlingsteknik
  • Kärnsäkerhetsutbildning
Ingeborg Grotterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grotterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grotterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.