Construction at decommissioning site

Avveckling och demontering

De sista etapperna i en kärnkraftsanläggnings livslängd

Vi har en mycket omfattande förståelse för de komplexa frågor som är förknippade med avvecklingen av kärnkraftsanläggningar.

Med vår tekniska kompetens har vi hanterat de specifika utmaningarna med avveckling av överflödiga kärnkraftsanläggningar i många år och är helt bekanta med de lagstadgade och operativa kraven för avvecklingsarbeten. Vi kan erbjuda våra kunder support i alla sina avvecklingsuppgifter från efter operationella förhållanden till Green Field Site.

Avvecklingstjänster:

  • Avvecklings- och demonteringsstudier (sekvens, metoder, förhållanden, fysisk hälsa, skydd)
  • Utvärdering av kärnkraftsrisker
  • Bedömning av radioaktiva inventeringar
  • Radiologisk mätning
  • Avfallsbehandlingsstudier (klassificering, förpackning, konditionering, bortskaffande)
  • Platsövervakning / övervakning
  • Granskning av demonterings- och avfallshanteringsförfaranden
  • Säkerhetsbedömning med avseende på kärnkraftsskydd (miljöpåverkan, strålskydd, interna och externa faror)
  • Licensstöd (drift, avveckling, platsplacering)
Ingeborg Grotterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grotterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grotterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.