AFRY har fått ett generalkonsultuppdrag av Trafikförvaltningen i Region Stockholm

AFRY generalkonsult när Saltsjöbanan moderniseras

17/02/2022

AFRY har fått ett generalkonsultuppdrag av Trafikförvaltningen i Region Stockholm gällande bygghandlingsprojektering för sträckan Slussen–Henriksdal på Saltsjöbanan. Syftet med projektet är att modernisera järnvägsanläggningen och utöka kapaciteten.

Nu inleds projekteringen av sträckan mellan Slussen och Henriksdal på Saltsjöbanan, vilken är avstängd sedan 2016 och idag trafikeras med buss på grund av arbeten med nya Slussen. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har gett AFRY ett generalkonsultuppdrag för bygghandlingsprojektering av den aktuella sträckan under perioden 2022-2023.

– Vi har stor erfarenhet av multidisciplinära uppdrag och är glada över att ha fått förtroendet i det här projektet. Den största utmaningen är samordning med andra projekt i närområdet såsom ombyggnad av Slussen och Danviksbron, säger Johannes Skoglund, sektionschef på AFRY.

Ny teknik och ökad kapacitet

Projektet omfattar återläggning av BEST-anläggning (bana, el, signal och tele) på sträckan Slussen–Henriksdal via Stadsgårdstunneln och Danviksbron, installation av ATC (Automatic Train Control), ny likriktarstation och nya signalställverk samt anläggning av dubbelspår vid slutstation Slussen. Henriksdals station ska återställas till en mötesstation. Sammantaget ger detta en ökad kapacitet som möjliggör tolvminuterstrafik istället för tjugominuterstrafik på Saltsjöbanan.

Säkrar framtidens kollektivtrafik

Projektet är en del av en större upprustning med syfte att förlänga Saltsjöbanans livslängd samt tillgodose morgondagens behov av kollektivtrafik från Nacka hela vägen in till Slussen. Alla åtgärder beräknas vara klara 2026.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta vår expert Johannes Skoglund på johannes.skoglund@afry.com eller 010-505 82 33 alternativt marknadsområdeschef Daniel Hultman på daniel.hultman@afry.com eller 010-505 11 62.