Preem - Project Synsat (Image: Preem)

AFRY ingenjörspartner när Preem moderniserar nuvarande Synsat-anläggning för produktion av mer förnybart drivmedel

02/12/2020
Preem väljer AFRY som ingenjörspartner när de inleder projekt för modernisering av nuvarande Synsat-anläggning vid raffinaderiet i Lysekil för att öka produktionen av förnybara drivmedel. AFRYs uppdrag innefattar genomförandet av en förstudie, där AFRY medverkar inom flertalet av disciplinerna som projektledning, planering, process, rör, el, instrument samt bygg och strukturdesign.

För att nå Sveriges klimatmål och 70 procent mindre utsläpp i trafiken till 2030 behöver andelen bra förnybara drivmedel öka kraftigt. Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och står idag för hälften av Sveriges förbrukning av drivmedel och har som mål att vara ledande i omställningen och lägger stora resurser på att utveckla drivmedel med avsevärt lägre klimatpåverkan. Preem är idag inblandade i flera hållbarhetsprojekt för fler förnybara produkter och drivmedel.

Målet med moderniseringen av Synsat-anläggningen är att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2-1,7 miljoner ton koldioxid varje år, där största minskning då sker inom vägtrafiken. När ombyggnationen är genomförd uppskattas anläggningen ha kapacitet för att hantera upp till 40% förnybara råvaror med mål om högre nivåer på sikt. Samtidigt fasar Preem ut motsvarande mängd fossil råvara från anläggningen.

"Att nu påbörja arbetet med storskalig förnybar produktion vid vår anläggning i Lysekil är för oss ett viktigt första steg i vårt arbete mot förnybar omställning. Vi valde AFRY som partner för detta arbete då vi såg att deras kompetens väl motsvarar våra behov", säger Rickard Lycke, Preems projektledare för Synsat Revamp.

"Vi gläds åt möjligheten att få vara en del i Preems satsning mot en mer hållbar industri som för oss är ett stort fokusområde. Vi känner oss trygga med att kunna tillgodose Preem med den expertis som krävs för att komma vidare med sina framtidsplaner", säger Jörgen Katz, BU Manager hos AFRY.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden

Lisa Vedin

Head of Process Industries Sweden

Kontakta Lisa Vedin

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Jörgen Katz - Head of Business Sector Chemicals

Jörgen Katz

Head of Business Sector Chemicals

Kontakta Jörgen Katz

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.