AFRY Energisamarbete - Ruukki

AFRY och RUUKKI i energisamarbete

13/01/2023

Inventering, handlingsplan och optimering ska minska energianvändningen

Ruukki, dotterbolag till SSAB, har förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 25 % till år 2026. Nu har de anlitat AFRY för att ta ett helhetsgrepp för sin energianvändning.

– När vi går mot hållbar utveckling måste vi vända på alla stenar på stigen, säger ledningen för Ruukki.

– Vi är glada över att Ruukki i Anderslöv har valt att samarbeta med AFRY i sitt systematiska effektiviseringsarbete. Ruukkis vision, ”Förverkliga framtidens byggnader i dag” stämmer så väl in på AFRYs vision ”Making Future”, det är ju precis det vi gör i Energisamarbetet, säger Karl-Henrik Rognefjord, affärsansvarig på affärsområde Buildings, AFRY.

Ramverk för energieffektivisering

För att komma framåt och få hjälp i sitt arbete valde Ruukki att teckna ett s.k. Energisamarbete, en avtalsform som sätter ramverket för hur arbetet ska gå till. Från inventering och framtagande av handlingsplan, samtidigt som optimering sker, så har vi en tydlig plan på hur arbetet utförs.

Prioriteringar och åtgärder

Handlingsplanen är grunden till det fortsatta arbetet med att genomföra effektiviseringsåtgärderna, tillsammans sätter vi prioritering och diskuterar paketering av åtgärder för att inte tappa effektivitet och potential på resan mot målet.

AFRY Energisamarbete - Ruukki
Från vänster: Lars-Göran Kristiansson, Ruukki, Karl-Henrik Rognefjord, AFRY och Miki Simic, Ruukki

– Vi har genomfört inventeringen och presenterat åtgärdslistan. Det finns alltid potential att arbeta med, så även här, säger Henrik Brink, uppdragsledare på AFRY. Under hösten har vi projekterat och hjälpt till med upphandlingen av de åtgärderna som Ruukki vill genomföra och nu går vi igång med entreprenaden.

– För att komma så långt som möjligt i vårt effektiviseringsarbete genomför vi flera åtgärder samtidigt. Detta sänker vår totalkostnad och skapar ekonomi och miljövärden snabbare. Vi spar stora mängder gas men även el vid effektiviseringen vilket är mycket viktigt, särskilt i dessa tider, säger Lars-Göran Kristiansson, Supply Manager på Ruukki.

– Jag är väldigt nöjd med dessa snabba resultat. Vi skulle ha kommit igång med arbetet tidigare tillsammans med AFRY, säger Miki Simic, Unit Manager Ruukki

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Karl-Henrik Rognefjord - Affärsutvecklare, Helsingborg

Karl-Henrik Rognefjord

Affärsutvecklare, Helsingborg

Kontakta Karl-Henrik Rognefjord

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.