Paper rolls

AFRY PaperLine ökar produktionseffektiviteten inom papper- och massaindustrin

Pappers- och massaindustrin är kapitalintensiv. Stora investeringar förenat med ett bra underhåll är nödvändigt för att långsiktigt bevara och öka konkurrenskraften i anläggningen och verksamheten. Att öka produktionseffektiviteten genom hög tillgänglighet, högt anläggningsutnyttjande och rätt kvalité är en nyckel till att utnyttja investerat kapital på bästa sätt, där fortsatt digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Men det kräver mer än så – digitala verktyg kräver flexibilitet för att kunna utvecklas efter de snabba förändringar som sker på marknaden.

Processindustrin står idag inför stora utmaningar för att nå de globala klimatmålen genom nya hållbara lösningar. Utvecklingen går i rekordfart vilket kräver en agil verksamhet där såväl tjänster och produkter vilar på en flexibel grund som kan anpassas efter marknadens behov.

Digitala verktyg kräver flexibilitet för ständig förbättring och ökad produktionseffektivitet

Automationsnivån inom pappers- och massaindustrin är generellt hög och de flesta arbetsmoment i produktionen, i alla fall under normal produktion, är redan automatiserade. Samtidigt finns ett högt tryck från ägare och bolagsstyrelser att branschen ska digitalisera sig ytterligare för att bevara och stärka konkurrenskraften - vad kan göras och vilka områden ligger då närmast och ger bäst effekt för att maximera produktionseffektiviteten? Funktioner som förbättrad spårbarhet och en mer transparent kommunikation är exempelvis något som blir allt viktigare.

I slutet av 90-talet när nya digitala lösningar dök upp på marknaden insåg många med oss potentialen att kunna öka och effektivisera produktionen ytterligare genom digitala verktyg. Därför utvecklade vi AFRY PaperLine, vårt MES-system (Manufacturing Execution System) med ambitionen att alltid kunna växa med våra kunder baserat på marknadens behov. Vi har idag ett system som trots långt liv har ett modernt snitt med fokus på flexibilitet och spårbarhet för att alltid sträva efter att öka produktionseffektiviteten.

AFRY PaperLine bidrar till hög spårbarhet

Att samla flera av de system och funktioner som alla användare behöver hantera, i ett gränssnitt är en stor vinning. Fler digitala funktioner och system ska inte göra arbetet svårare, det ska underlätta. Därför är också AFRY PaperLine utvecklat med förmågan att smidigt kunna integreras andra system, som ex ERP. Systemet samlar data från olika delar, nivåer och system i fabriken och implementerar nya digitala funktioner med transparens vilket också medverkar till hög spårbarhet. Med AFRYs förvärv av ProTAK och deras system för OEE uppföljning, har vi numera ytterligare en värdefull pusselbit att integrera in i AFRY Paperline som medverkar till att optimera produktionseffektiviteten.

Nya anläggningsdelar förväntas producera i 25-30 år, då krävs det digitala lösningar som är långsiktig och flexibla. För ytterligare trygghet erbjuder vi support 24/7, samtidigt som AFRY PaperLine kommer med årliga uppdateringar och nyheter.

Som konsultbolag vet vi vikten av att utvecklas med våra kunder, att vara innovativ och framåtlutad för att ligga steget före och erbjuda våra kunder de bästa hållbara lösningarna för framtiden.

För mer information, välkommen att kontakta:

Richard Hellberg - Section Manager Digitalisation

Richard Hellberg

Section Manager Digitalisation

Kontakta Richard Hellberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.