drone flying over mountain tops in the arctic

AFRY utvald på FMV TechDay, startar nytt spännande projekt åt Försvarets Materielverk

Drönarteknik och AI för informationssäkerhet

FMV:s digitala TechDay blev AFRY ett av de tre utvalda företag som vann finansiering inom området informationssäkerhet för små drönare. Nu inleds ett spännande projekt där drönarteknik och AI används för hotdetektering och ökad informationssäkerhet.

Försvarets Materielverk (FMV) inom Militärt Innovationsprogram genomförde ett evenemang i slutet på mars – Digital TechDay, med fokus på teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Utvalda företag presenterade idéer och lösningar för representanter från Försvarsmakten och FMV. AFRY, som deltog med lösningsförslaget Mission Anomaly Detection, blev ett av tre företag vars förslag valdes ut av juryn och vann finansiering. Projektet startar nu i maj i form av en förstudie som pågår till november.

Centrala områden i förstudien är hotscenarion, realtidskritisk dataanalys och anomalidetektering med hjälp av AI samt drönarteknik. Syftet med lösningen är att upptäcka och karakterisera hot när de uppstår för att sedan autonomt kunna utföra lämplig åtgärd.

Arbetet med förstudien och utvecklingen av lösningen kommer att genomföras i ett team med AFRY-medarbetare från våra kontor i Uppsala och Solna. Projektledare blir David Nogerius som även ledde teamarbetet med att ta fram projektförslaget och presentera det under FMV TechDay.

– Det kändes riktigt kul att efter presentationen på TechDay få reda på att vårt förslag fick tilldelning. Magkänslan var god efter presentationerna men det kändes ändå överraskande och glädjande att få ett kvitto på att förslaget vi hade tagit fram höll måttet, säger David Nogerius, systemingenjör och projektledare, AFRY.

Vill ni veta mer om projektet och AFRYs verksamhet inom området Advanced Tech, kontakta:

Johan Tenstam - Section Manager, Cyber & Communication Systems

Johan Tenstam

Section Manager, Cyber & Communication Systems

Kontakta Johan Tenstam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.