Night shot from view point

Robust Kommunikation

AFRY dimensionerar och designar säkra, robusta nätverk och kommunikationslösningar för såväl kommersiell som samhällsviktig verksamhet samt för att bidra till Sveriges säkerhet och försvarsförmåga. 

Robust Kommunikation innebär kommunikation som kan motstå avsiktliga eller oavsiktliga störningar av olika slag. Det kan handla om robusthet mot exempelvis tekniska fel, naturkatastrofer, signalstörningar eller cyberhot. Önskad robusthet kan uppnås genom att till exempel bygga in redundans, alternativa kommunikationsvägar, strategier för prestandaoptimering, tekniker för störningseliminering eller intelligent beslutstöd.  

Vilken nivå av robusthet och säkerhet som nås i praktiken beror inte bara de tekniska lösningarna och anpassningarna i sig utan även på hur verksamheten organiseras, planeras och leds samt användarnas riskmedvetenhet, beteende och nyttjande av systemen. AFRY har lång erfarenhet av att dimensionera och designa säkra och robusta nätverk och kommunikationslösningar, både för kommersiell och samhällsviktig verksamhet och för att bidra till Sveriges säkerhet och försvarsförmåga.

AFRY kan hjälpa alla dessa aktörer med både tekniska lösningar, verksamhetsanpassningar och utbildning.  

Eskil Bendz - Unit Manager Connectivity and System Solutions

Eskil Bendz

Unit Manager Connectivity and System Solutions

Kontakta Eskil Bendz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Johan Tenstam - Section Manager, Cyber & Communication Systems

Johan Tenstam

Section Manager, Cyber & Communication Systems

Kontakta Johan Tenstam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.