Analysis Simulation two men looking at simulation through mobile device in lab

AI – Vägen till en attraktivare position för människan i framtidens samhälle

Med hjälp av AI kan vi ämna att göra gott. Vad händer när kunskap hamnar i fel händer eller används okontrollerat för att fatta beslut som påverkar oss och vårt samhälle?

Det är frågor som är brännande heta i debatten om AI, och som en av AFRYs AI-experter, Martin Kwasniewski, belyser när han pratar AI-utveckling med olika aktörer i samhället.

Artificiell Intelligens (AI) är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet (Källa: Europaparlamentet, 2023). Med hänsyn till aspekterna för en hållbar utveckling ska tekniken fungera som ett hjälpmedel och göra livet lättare för människan. Till exempel kan AI användas som ett supersnabbt säkerhetssystem för att självkörande bilar ska kunna hantera olika olycksscenarion, eller agera rådgivare vid skapandet av nya mediciner. Att använda AI för att utveckla nya mediciner är helt i linje med att göra gott, men det är när samma AI i stället används för att utveckla ett kemiskt stridsmedel som det blir allvarligt.

Båda innovationerna nyttjar samma teknik. Det är syftet bakom respektive innovation som avgör huruvida vi anser det som etiskt eller ej. I branschen kallar vi detta för frågan om vikten av etisk AI

säger Martin Kwasniewski. Det finns också en risk att människor, på grund av okunskap, får en övertro på AI. Detta gäller till exempel AI-system som satts för att bedöma en människans rätt till olika typer av stödfunktioner i samhället. AI skulle då kunna sättas att helt automatiskt, utan mänsklig kontroll, utfärda beslut som påverkar enskilda människor livssituation. AI-systemet har sannolikt utvecklats av ett kunnigt team av humanister, ingenjörer och administratörer vilket gör att det i majoriteten av fallen gör helt rätt val, men i de enstaka fall där det blir fel kan konsekvenserna bli mycket allvarliga.

Hållbarhet och etik - en viktig del av utvecklingen

Inom AFRY beaktar vi de omfattande möjligheterna med AI, och tar samtidigt hänsyn till de utmaningar som den snabba teknologiska utvecklingen medför. Att skapa värde med hjälp av AI är inte ett teknologiskt problem idag, det handlar mer om att jobba med verksamhetskultur, incitament och organisation. För oss är frågor om hållbarhet och etik en självklar del av utvecklingen och vi arbetar mot att anpassade AI-innovationer som hjälper människan ta en attraktivare position i framtidens samhälle.

Robot Digital Twin hand white

Vill du lära dig mer om etisk AI?

Vill du lära dig mer om hur du utvecklar AI-applikationer för produkt och processutveckling är du välkommen att gå utbildningen: AI inom Digitala Tvillingar: Resursoptimering för Produktutveckling hos Ny Teknik Education.

Utbildningen hålls av Martin Kwasniewski som bland annat kommer föreläsa om hur digitala tvillingar kan effektivisera produkt och processutveckling. Utbildningen diskuterar också den AI-förstärkta tvillingens roll i den framtida industrin samt rustar yrkesverksamma med de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt planera, implementera och nyttja digitala tvillingar i sina organisationer.

För mer information kontakta

Martin Kwasniewski - Market Area Manager, Technical Analysis

Martin Kwasniewski

Market Area Manager, Technical Analysis

Kontakta Martin Kwasniewski

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.