Cyber Security

Cybersäkerhet

Ledande rådgivare inom säkerhet och digitalisering

Vårt dedikerade team med över 100 cybersäkerhetsexperter är specialiserade på säkerhet inom civilt och militärt försvar, industri, infrastruktur och energi. Vårt uppdrag är att säkerställa en trygg och säker övergång till ett digitalt och hållbart samhälle i takt med att allt fler tjänster och system blir kritiska för nationer, samhällen och individer. Genom att dra nytta av hela AFRYs bredd och djupa branschspecifika expertis har vi den nödvändiga förståelsen som krävs för verksamheter och system för att kunna skapa och erbjuda säkra lösningar.

A man walking

För att möta de utmaningar, risker och hot som den digitala omställningen innebär är det nödvändigt för företag och myndigheter att hålla sig uppdaterade om dagens hotbild och tillgodoser rätt skydd för sin unika verksamhet. Skyddet måste vara proaktivt, fokuserat och baserat på rätt hotbild för att upprätthålla en kontinuerlig och säker verksamhet.

Inom samtliga uppdrag eftersträvar vi att vara den strategiska helhetspartner som verkar för ett säkert och hållbart samhälle där vi skräddarsyr våra tjänster utifrån kundens behov. Vi hjälper våra kunder att öka sin motståndskraft mot dagens cybersäkerhetshot genom att leverera flexibla och säkra lösningar och system.

Nis2
NIS2-direktivet - hur du påverkas
EU kommer snart införa det nya NIS2 direktivet för att höja den gemensamma motståndskraften mot cyberhot. 
Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Läs mer om vad vi erbjuder inom säkerhetsskydd
Gustav Sandberg - Business Area Manager Cyber Security
Gustav Sandberg
Business Area Manager Cyber Security

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Gustav Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.