Øresundsbroen. Fotokilde: Unsplash

Stor solcellspark på Peberholm producerar grönare el till Øresundsbron

Öresundsförbindelsens drift har blivit grönare – 10 000 kvadratmeter solceller har tagits i drift på Peberholm. Øresundsbro Konsortiet produktion av solel ökar rejält och i juni – den första månaden i full drift på både Peberholm och i betalstationen – levererades ca. 450 MWh solenergi.

Pressmeddelande är skrivet av Øresundsbron, som har gett tillåtelse till publicering av texten nedan:

 

– Öresundsförbindelsen energiförbrukning har mer än halverats sedan invigningen år 2000. Med våra nya solcellspaneler står vår egenproducerade solenergi för nästan hälften av vår elenergikonsumtion, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Miljöundersökningar, myndighetstillstånd och andra förarbeten blev klara i fjol. Och i mars påbörjades arbetet med att bygga solcellsparken med 3840 solcellspaneler som fångar solen på båda sidorna. Därmed väntas produktionen öka med uppemot 10 procent jämfört med vanliga solpaneler.

Sedan tidigare finns 3 000 kvadratmeter solcellspaneler vid betalstationen och nu har det utvidgats med ytterligare 10 000 kvadratmeter solpaneler placeras mellan motor- och järnvägen på Peberholm. Totalt väntas det ge en produktion på cirka 2,5 GWh per år. Det motsvarar cirka 45 procent av den el som behövs för att driva Öresundsförbindelsen.

 

Den konstgjorda ön Peberholm är ett så kallat Natura 2000-område och därför ställs höga krav på etablering av solcellsparken. Öns rika natur och biologiska mångfald förblir högprioriterad för Øresundsbron.

– Naturen är skyddsvärd på ön och har vårt fokus sedan byggtiden. Solcellspanelerna placeras på ett mindre attraktivt område för fågel- och växtlivet, mellan järnvägen och vägen på öns södra. Vi får se om skuggan under panelerna kanske skapar nya förutsättningar och möjligheter ör fler arter framöver, säger Christian Tolstrup, projektledare på Øresundsbron.

 

SolarFuture har etablerat solcellsanläggningen och AFRY har stått för den tekniska konstruktionen av transformatorstationen som tillkopplat Øresundsbrons högspänningsnät.

– Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Øresundsbro Konsortiet under alla tre etapper av solcellsanläggningar på förbindelsen. Genom ett lyckat samarbete och noggrann planering har vi på SolarFuture kunnat bygga den sista etappen på endast 3,5 månader. Att etablera en anläggning på Peberholm har gjort arbetet extra utmanande eftersom vi under såväl projektering som etablering har behövt ta särskild hänsyn för områdets närhet till motorväg, järnväg, flygplats och naturskyddade områden, säger Mads Christensen, direktør på SolarFuture.

– Vi har kopplat ihop solcellsparken med Øresundsbrons existerande högspänningsanläggning via en transformatorstation och kabeldragning under järnvägen, så att solcellernas elproduktion leder till högspänningsanläggningen. Det är en spännande uppgift där vi dragit nytta av våra många kompetenser i ett projekt som bidrar till en grönare energiproduktion, säger Kasper B. Nielsen, Market Area Manager hos AFRY i Danmark.

 

Fakta: Solceller på Öresundsförbindelsen 

  • Vid betalstationen finns 3 000 kvadratmeter solcellspaneler. Den första etappen var klar 2018 och den andra stod färdig 2021.
  • Øresundsbrons nya solcellsanläggning på Peberholm består av 3 840 solcellspaneler på 10 000 kvadratmeter.
  • Solcellspanelerna på förbindelsen levererar cirka 2,5 GWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av den el som behövs för att driva förbindelsen. Därmed tas ytterligare ett stort steg i Øresundsbro Konsortiets vision att bli världens mest hållbara bro.
  • Förra året förbrukade förbindelsen cirka 5,4 GWh elenergi, viket är mer än en halvering jämfört med 12,7 GWh under brons första helår.

Vill du veta mer om projektet?

Kasper B. Nielsen - Market Area Manager

Kasper B. Nielsen

Market Area Manager

Kontakta Kasper B. Nielsen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.