Aerial view of Oslo city in the evening

Elektrifiering

Elektrifiering av transportsystemet

Elektrifieringen spelar en viktig roll för Sverige att nå ett fossilfritt samhälle till 2045. Men även andra mål inom hållbarhet nås med hjälp av tysta rena fordon. På AFRY arbetar vi med att stötta våra kunder i hela resan; från hållbar batteritillverkning till utbyggnad av laddinfrastruktur i stad och på landsbygd.

Transporter av personer och varor står för närmare en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Elektrifieringen är en viktig lösning för att minska utsläppen från transportsektorn, och många olika initiativ och lösningar växer fram.

Att jobba med ökad elektrifiering i samverkan med berörda intressenter på en specifik plats eller i ett specifikt projekt är en viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

På AFRY arbetar vi varje dag med att accelerera omställningen. Kombinationen av olika teknikområden och kompetensområden gör att vi kan ta oss an alla delar i elektrifieringen. Vår sektorsövergripande kompetens i allt från teknik till samhällsplanering, gör det möjligt för oss att stödja våra kunder i alla faser av elektrifieringens värdekedja.

Enligt uppskattningar kommer antalet sålda elfordon att växa med cirka 20–30% årligen fram till 2030. När efterfrågan på elfordon ökar, ökar efterfrågan på alla de tjänster som ingår i elektrifieringsprocessen. Likaså ökar efterfrågan på elfordon i samband med entreprenader, vilket ställer nya krav på hela byggprocessens planering och genomförande.

Oavsett om behovet hos våra kunder är planering av elvägar, laddinfrastruktur i hamnar eller bussdepåer, analys av placering av laddstolpar, energieffektivisering, lokal elproduktion, batteriproduktion och återvinning, med mera, har AFRY erfarenhet och kompetens i de olika delarna.

Vi samverkar brett inom AFRY och våra 19 000 anställda inom olika sektorer bidrar med den senaste tekniken och smartaste lösningen utifrån kundernas behov.

Komplexitet

 • Elektrifieringen knyter samman flera olika områden, såsom digitalisering, energisektorn, transportsektorn, infrastrukturhållare, osv
 • Många aktörer kräver nya samverkansmodeller
 • Ändrade beteenden gällande människors resande och godsleveranser behöver ingå i analysen
 • Behov av nya affärsmodeller
 • Ny teknik under snabb utveckling kräver ny och ständigt uppdaterad kompetens i flera led

Lösning

 • Laddinfrastruktur – olika lösningar
 • Städers inriktningar och avtal – klimatpakter
 • Digitalisering som en möjliggörare
 • Strategier för placering av laddinfrastruktur
 • Lokal elproduktion
 • Energieffektivisering
 • Bränslestrategier
Folke Sandberg - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.