Oil test analysis beaker bio bio diesel biotechnology

Sveriges första anläggning för pyrolysolja till drivmedelsproduktion fortlöper – AFRY huvudprojektledare

19/05/2020

Pyrocell AB bygger Sveriges första anläggning för förädling av sågspån till förnybar bioolja vid Kastets sågverk utanför Gävle.

För cirka fem år sedan föddes en idé hos träindustriföretaget Setra att omvandla sågspån till bioolja. Syftet var att utveckla en process för bättre nyttjande av sågspån och därigenom skapa en klimatsmart produkt för intressenter inom drivmedel. Ett par år senare startades projektet Pyrocell Kastet för att utreda förutsättningarna för att bygga en anläggning för framställning av pyrolysolja. AFRY har haft förmånen att vara med från start och är inblandade med en flertal discipliner.

Projektet drivs av Pyrocell AB, vilket är ett bolag som ägs gemensamt av Setra och Preem. Tanken är att Preem kommer att förädla biooljan vidare på raffinaderiet i Lysekil och på samma gång därmed vara slutkund. AFRY är ingenjörspartner och bistår med flertalet kompetenser, inkluderat process, rör, mekanik, layout, bygg, HVAC, el, instrument och automation, samt service inom HSE och brand. AFRYs expertis inom projektledning har även uppdraget som projektledare i Pyrocells projektorganisation.

”Det föll sig naturligt att anlita AFRY som huvudkonsult med tanke på företagets kompetensprofil inom projektledning och genomförande av liknande industriella projekt i en internationell kontext”, säger Pontus Friberg, Projektägare och Ordförande i Pyrocell AB.

”Det är förstås väldigt inspirerande att få vara med att bidra till utvecklingen av förnybara drivmedel, det är ett stort förtroende att förvalta”, säger Gustaf Brodin, projektledare för projektet.

Under 2021 beräknas anläggningen stå färdig, vilket innebär att Preem då kan få sin första leverans av bioolja för att därefter processa råvaran vidare för framställning av biodrivmedel vid sitt raffinaderi i Lysekil.

AFRY var även involverade i tidigare faser av projektet samt i arbetet med att ta fram underlag för Pyrocells ansökan om bidrag via Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet, där projektet tilldelades 117 MSEK år 2017.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Lisa Vedin, VP & Head of Process Industries Sweden
+46 10 505 35 06

Gustaf Brodin, Project Manager, Process Industries Sweden
+46 70 693 66 02

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Setra Pyrocell News
Bild: Setra